English-Finnish translations for endorse

 • tukea
  Voimme tukea kaikkia hänen johtopäätöksiään. We can endorse all his conclusions. Minä en aio tukea tätä politiikkaa. I do not intend to endorse this policy. Tämän vuoksi en voi täysin tukea mietintöä. I cannot therefore fully endorse the report.
 • hyväksyä
  Silloin voimme myös hyväksyä sen. Then we can endorse the proposals. Hyvät kollegat, en voi hyväksyä tätä mietintöä. Ladies and gentlemen, I cannot endorse this report. Emme voi hyväksyä tätä lukua poliittisista syistä. We cannot endorse this figure for political reasons.
 • allekirjoittaa
  Arvoisa puhemies, haluan allekirjoittaa jäsen Lynnen tekemän huomautuksen. Madam President, I would like to endorse the point made by Mrs Lynne. Olen iloinen, että Schwaiger allekirjoittaa tämän etenkin euroa koskevan arvostelun. I am glad that Mr Swaiger endorses the criticism of in particular the euro. Voin allekirjoittaa täysin monet mietinnössänne ja siihen kuuluvassa päätöslauselmassa esitetyt asiat. I fully endorse much of what you say in your report and in the resolution attached to it.
 • hyväksyä (varsinkin virallisesti
 • hyväksyä (varsinkin virallisesti)
 • kirjoittaa (asiakirjan) selkäpuolelle
 • luovuttaa (vekseli)
 • siirtää (vekseli)
 • tehdä (sakko)merkintä ajokorttiin
 • todistaa
  Jos parlamentti hyväksyy tämän lain, se todistaa, että sekin elää toisella planeetalla. If Parliament endorses it, it proves that it too is living on another planet. Voin todistaa asian.Olin todistamassa tapahtumaa.
 • tunnustaa
  Ryhmämme tunnustaa myös monet niistä epäkohdista, joita jäsen Cashman mainitsi mietinnössään. It is also true that our group endorses many of the complaints referred to by Mr Cashman in his report. Euroopan komissio tunnustaa ja hyväksyy sen, että toiminnan siirrot ja asianomaisten työpaikkojen menetykset ovat erittäin huolestuttava ongelma. The European Commission recognises and endorses the fact that the problem of relocation and the loss of the relevant jobs is a seriously worrying issue. Pitkien tutkimusten jälkeen he tunnustivat rikoksensa.
 • vakuuttaa
  Voin vakuuttaa teille, että komissio on suurelta osin samaa mieltä näistä tarkoitusperistä. I can assure you that the Commission would for the most part endorse these objectives. Yleisesti ottaen voin vakuuttaa, että ryhmäni tukee laajasti jäsen Ferberin näkemyksiä. As for the general conclusions, I can confirm that my group broadly endorses Mr Ferber’s views. Voin vakuuttaa teille, ettemme ole nukkuneet, ja jos vain hyväksytte ehdotuksemme, lainsäädäntöväline on valmis esiteltäväksi neuvostolle. I can assure you that we have not been sleeping, but if you endorse our ideas the legislative instrument is ready to be presented to the Council.
 • varmentaa

Definition of endorse

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net