English-Finnish translations for equip

 • varustaa
  Meidän täytyy varustaa eurooppalainen yhteiskunta tämän varalle. We must equip European society for this. Voimme esimerkiksi varustaa Europolin tähänastista paremmin. We can, for example, make Europol better equipped than it is at present. On tärkeää ymmärtää markkinadynamiikkaa ja varustaa sääntelijät välineillä sekä tiedoilla. Understanding the market dynamics and equipping regulators with instruments plus information/data is vital.
 • opettaa
  Sen takia tietojen salaus on välttämätöntä, ja kansalaisia pitää opettaa suojautumaan vakoilulta. That is why it is necessary to encrypt information, and people must be equipped to protect themselves against espionage.
 • pukea
  Puin vaatteet päälleni.Pue lapset lämpimästi.Tuo mekko pukee sinua.
 • tarjota
  Itse asiassa me haluamme tarjota teille välineet siihen. We do, in fact, want to equip you to do so. Sen sijaan meidän on luotava strategia. Ilman sitä emme voi tarjota vastauksia. Instead, we must equip ourselves with a strategy, without which we will not be able to provide any answers. Haluamme tarjota viranomaisten lisäksi myös elintarvikeyrityiksille menettelyn, joka mahdollistaa nopean reagoinnin. We want to equip the authorities and, indeed, the food companies with a procedure which enables them to react quickly.

Definition of equip

 • To furnish for service, or against a need or exigency; to fit out; to supply with whatever is necessary to efficient action in any way; to provide with arms or an armament, stores, munitions, rigging, etc.; -- said especially of ships and of troops
 • To dress up; to array; accouter
 • To prepare with a skill

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net