English-Finnish translations for evolve

  • kehittyäTämä ala voi kehittyä vain suurilla yhtenäismarkkinoilla. And this sector will only be able to evolve within a large internal market. Ei kuitenkaan ole syytä sille, ettei se voisi kehittyä täysin itsenäiseksi virastoksi. There is no reason, however, why it should not evolve into a completely independent office. Menetelmät voivat kehittyä tavoitteesta ja sen saavuttamisen takeista riippumatta. Methods can evolve without the objective and the guarantee of achieving it allowing them to do so.
  • erittää
  • kehittääNyt on kuitenkin - ja tällä on ratkaiseva merkitys - jo kyse sitä välttämätöntä strategiaa koskevista valinnoista, jota EKP: n on tarkoitus soveltaa ja kehittää rahapolitiikkaansa varten. At any rate - and this is fundamental - we are already staking out the course for the monetary policy strategy which the ECB will need to evolve and pursue.
  • muuttuaKaiken tämän pitää pakostakin uudistua ja monessa tapauksessa jopa muuttua täysin. All these areas will have to evolve, and, in many cases, change completely. Lisäksi se tarkoittaa tietenkin sitä, että tilannetta on tarkkailtava, koska tilanne voi muuttua, kuten ymmärrätte. And, of course, it means keeping the situation under review because, as you will understand, the situation may evolve. Tämä ei tarkoita, ettei härkätaisteluesitysten ja niihin liittyvien perinteiden pitäisi kehittyä ja muuttua aikakautensa eettisten arvojen mukaisesti. This does not mean that the spectacle of the bullfight and the tradition associated with it should not evolve and adapt to the moral values of the time.

Definition of evolve

Examples

  • to evolve odours

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net