English-Finnish translations for exposed

  • altisLisäksi se on erittäin altis kilpailulle, varsinkin Aasian laivanrakennusteollisuuden kanssa, kuten täällä on tänä iltana useaan otteeseen korostettu. Furthermore, it is a sector which is greatly exposed to competition, especially from Asia, as has been underlined several times this evening. Tämä pieni saarivaltio on geopoliittiselta asemaltaan ulkopuolisille vaikutuksille altis maa, johon Euroopan kulttuuri ja historia ovat vaikuttaneet merkittävästi. This small island state is a country in an exposed geopolitical position, one that has been profoundly marked by European culture and history. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska pidän maataloutta tuotannonalana, johon ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat ja joka on altis sen muodostamalle paineelle. I voted for this report as I believe that agriculture is a production sector which is affected by the consequences of climate change and exposed to the pressure exerted by this.
  • avoinNäiden jäsenvaltioiden pitäisi voida harjoittaa avointa valvontaa riippumatta siitä, onko tällainen avoin valvonta heillä jo nyt käytössä. It should be possible for these Member States to provide for exposed control, irrespective of whether they already have such exposed control in place. avoin ovi, avoin kirjaavoin näkymä
  • esilläNäiden velvoitteiden suhteen ei ole tapahtunut yhtään edistysaskelta. Tästä syystä Turkin hallitus, mutta myös Euroopan unionin toimielimet ovat esillä. But it has taken not a single step towards meeting those obligations, and that is why both the Turkish Government itself and the European Union's bodies are in an exposed position. Onko Suomen itsenäisyysjulistus esillä jossakin museossa?Asia on esillä torstain palaverissä.

Definition of exposed

  • Vulnerable, susceptible

Examples

  • exposed to light; exposed to water
  • The film was not exposed to sufficient light
  • The bike chain is open and exposed to tough environmental conditions such as temperature changes, humidity, rain, dirt and road salt
  • exposed to abuse; exposed to danger

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net