English-Finnish translations for feature

 • ominaisuus
  Tämä ominaisuus on tämän erityisen pyynnön peruste. It is this particular feature that justifies this specific request. Nopeus ei ehkä ole lyhyen matkan merenkulun tärkein ominaisuus. Varmuus sen sijaan kyllä. Speed might not be the main feature of short sea shipping, safety is. Tämä on jokaisen demokraattisesti valitun parlamentin keskeinen ominaisuus. This is an essential feature of every democratically elected assembly.
 • kasvonpiirrep
 • ominaispiirre
  Yhteiskunnan odotukset ovat eurooppalaisen maatalousmallin tärkeä ominaispiirre. Among the European rural model's special features, the expectations of society are a decisive element. Euroopan lainsäädäntö on todellakin ainutlaatuinen ja määräävä Euroopan unionin ominaispiirre, sillä me muodostamme oikeudellisen yhteisön. European legislation is indeed the unique and defining feature of the European Union, for we are a legal community. Parlamenttien (Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien) välisestä vuoropuhelusta on muodostunut Euroopan unionin keskeinen ominaispiirre Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Interparliamentary dialogue (between the European Parliament and the national parliaments) has become a vital feature of the European Union since the Treaty of Lisbon came into force.
 • pääjuttu
 • piirre
  Toinen uusi piirre on mukauttaminen. The second new feature is modulation. Tämä on hyvä piirre hänen ehdotuksissaan. That is a good feature of his proposals. Tämä on kuitenkin yksi toissijaisuusperiaatteen tärkein piirre. Yet this is also a key feature of this principle.
 • toiminnallisuus
 • toiminto
  Tässä laitteessa on monta toimintoa.Hervannan ja Kaarilan lukioiden toiminnot siirtyvät nykyisine painotuksineen Sampolaan.
 • mainostaa
  Ohjelmassa mainostettiin hammastahnaa.
 • pääasia
  Tämän varainhoitovuoden 2000 talousarviota koskevan mietinnön pääasia on 11 miljardin euron (tai 14 prosentin) ylijäämä. The main feature of this report on the budget for the financial year 2000 was the surplus of EUR 11 billion (or 14%). Tämä ei kuitenkaan ole pääasia tänään. Näin Alexander Milinkevitšin olevan lehterillä, joten haluan mainita ainoastaan yhden asian, jota käsiteltiin myös Eurooppa-neuvostossa. There is only one issue I want to mention, because I have seen that Alexander Milinkevich is up in the gallery, and that issue is one that also featured at the European Council.
 • päänumero
 • pääohjelmanumero
 • tunnusmerkki
  Ilmaisunvapaus on demokraattisen yhteiskunnan keskeinen tunnusmerkki. Freedom of expression is a very important feature of a democratic society. Näin siis tekijät muodostavat ensisijaisen eturyhmän, emmekä saa unohtaa tätä, sillä se on eurooppalaisen kulttuurin tunnusmerkki. Creators are therefore the first interested party and we should not forget this, as it is one of the distinguishing features of European culture. rikoksen tunnusmerkit täyttyvät
 • tyylipiirre

Definition of feature

Examples

 • one of the features of the landscape

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net