English-Finnish translations for file

 • tiedosto
  Näin ollen arviointia koskeva tiedosto on ratkaisevan tärkeä. The file on that evaluation is thus crucial. Milanossa tehtiin tiedosto vanhasta romanista, Italian kansalaisesta, joka oli selvinnyt kuljetuksesta natsien kuolemanleirille. In Milan, they made a file on an old Roma, an Italian citizen, a survivor of deportation to the Nazi death camps.
 • viila
  Perinteisesti viiloja on valmistettu hakkaamalla tai jyrsimällä.
 • jono
  Peräkkäin järjestyneet ihmiset muodostavat jonon.Ihmiset odottavat jonossa.somalialaisten perhesidehakemusten jono
 • kansio
  Kansio sisältää ohjelman ehdolla olevista elokuvista. You have in your file a programme on the films being shown. Minulla on kansio täynnä tapausselvityksiä lentoyhtiöistä, jotka eivät maksa korvauksia, joihin ihmiset ovat kuitenkin selkeästi oikeutettuja. I have a file full of casework on airlines which are not paying compensation that people are clearly entitled to.
 • linja
  Etelä-Suomi Pori-Tampere-Imatra-linjan eteläpuolellamerenkurkun laivalinja, bussilinjakuuma linja, puhelinlinja
 • viilata
 • arkistoida
  Mielestäni me emme voi yksinkertaisesti arkistoida näitä 75 000 allekirjoitusta. I do not think that we can simply file these 75 000 signatures away.
 • hakea
  Tämä mietintö on ehdotuksena tärkeä, koska se antaisi tutkijoille vuoden aikaa tuottaa julkaisuja, ennen kuin heidän tarvitsee hakea patenttia. This report is important as a proposal because it would allow researchers a year to publish before the need to file for a patent. Muutoin henkilö voi hakea avioeroa, jos hänen asuinpaikkansa on välittömästi ennen avioerohakemuksen jättämistä ollut yhtäjaksoisesti vuoden ajan kyseisessä jäsenvaltiossa. Any other person can file for divorce if that person has been habitually resident in the Member State for a continuous period of one year immediately preceding filing for divorce. Pitkällä aikavälillä tämä rajoittaisi Ruotsissa sovellettavaa yhden henkilön ehdotonta oikeutta hakea avioeroa ja myös saada se. Tällä alalla en koskaan voisi tehdä myönnytyksiä. In the long term, this would restrict the Swedish unconditional right for one person to file for divorce and also to have it granted - an area I could never compromise on.
 • jättää hakemus
 • jättää nostaa
 • tallentaa
  Tallennan tietoni pankkikortille.
 • arkisto
  Arkisto on tutkijan aarreaitta.
 • asiakirjakansio
 • asiakirjamappi
 • jättää
  On tärkeää, että huijatut asiakkaat voivat jättää korvausvaatimuksen, muuten siitä ei ole mitään hyötyä. It is important for customers who have been ripped off to be able to file a compensation claim, otherwise we are just hanging them out to dry. Herra Santer, älkää pettykö! Te ette voi, kuten aiemmin, poimia rusinoita kuin kakusta täältä parlamentista, tehdä, mikä teille sopii ja jättää huomiotta se, mikä teille ei sovi. Make no mistake, Mr Santer - you cannot, as in the past, pick all the good things out of Parliament, do what suits you and file away the things that do not. Jätä paperi pöydälleni.
 • kansioida
 • kirjata
  Komissio harkitsee erityisesti, sallitaanko yritysten myös kirjata arvonlisäveropalautuksensa ja esittää palautushakemuksensa sähköisesti sijoittautumispaikan mukaan määräytyvän veroviraston kautta.It will consider in particular whether to allow businesses also to file VAT returns and make refund applications electronically via the relevant tax office based on the place of establishment. Muista kirjata kaikki asiakkailta tulevat kehut ja valitukset.
 • kortisto
 • kortistoida
 • luettelo
 • mappi
 • nostaa
  nostaa pallo maalivahdin yli = potkaista ylinostaa kaatunut tuolinostaa hintoja, palkkoja
 • otsikkotiedosto
  Jokaiseen C-ohjelmaan liitetään yleensä yksi tai useampia otsikkotiedostoja.
 • rekisteri
 • rivi
  rivisotilasrivijäsen, rivikansanedustaja
 • taltioida

Definition of file

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net