English-Finnish translations for fit in

 • mahduttaa
 • sopeutua
  Sen ohella Sveitsin täytyy kuitenkin sopeutua koko Euroopan yhteiseen ratkaisumalliin. However, Switzerland must also fit into the overall European picture. Jos havaitaan, että ne eivät täytä näitä standardeja, niiden kykyyn sopeutua muun maailman pankkijärjestelmään ei luoteta. If they are found not to be meeting those standards, there will be a loss of confidence in their ability to fit into the rest of the world banking system. Uusien jäsenten on pyrittävä sopeutumaan siihen, mitä unionissa on jo olemassa, mutta myös vanhojen jäsenten on osoitettava halua sopeutua. The new members will need to make an effort to fit into what already exists in the Union, but the older members will equally need to show willingness to adapt.
 • sopia
  Ilmeisesti Natossa on käytävä keskustelua siitä, miten järjestelmän pitäisi sopia muihin järjestelmiin, joita Nato aikoo kehittää. Obviously, there has to be a discussion in NATO about how this system should fit into other systems that NATO intends to develop. Tämä saattaa sopia hyvin vallalla olevaan uusliberalistiseen ideologiaan, mutta suojelulla ei silloin ole juurikaan merkitystä eikä sääntöjä rikkovia estetä jatkamasta huonoja käytäntöjä. That may fit in well with the prevailing neo-liberal ideology, but then the protection does not amount to much and those who break the rules are not hindered in continuing their bad practices. Asiastahan on sovittu, siitä löytyy mustaa valkoiselta.

Definition of fit in

 • To be physically capable of going into a space
 • To be of a like type with others; to be socially accepted
 • To suit or conform to

Examples

 • The plug fits in the socket.
 • The recluse did not fit in at the party.
 • Im afraid that does not fit in with our plans.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net