English-Finnish translations for full

 • kylläinen
  kylläinen suolaliuos
 • täysi
  Euroopan unionin operaatiolla on täysi legitimiteetti. It is the European mission that has full legitimacy. Onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä? Is the glass half full or half empty? Täysi yhteistyö on välttämätöntä. Full cooperation has to be established.
 • huovuttaa
 • kokonainen
  Militarisointia koskevasta myytistä: mietintööni sisältyy kokonainen luettelo asevalvontaa ja aseistariisuntaa koskevista ehdotuksista, kokonainen sivu. On the legend of militarisation: my report contains a full list of arms control and disarmament proposals - a whole page of it. Toinen päätöksemme taustalla oleva syy on, että ensi vuosi on 25 jäsenvaltion unionin ensimmäinen kokonainen vuosi. The second reason for our decision is that next year will be the first full year of the Union of 25. Euroopan oikeusasiamies aloitti toimintansa 1995 ja hänen ensimmäinen kokonainen toimintavuotensa oli siis 1996. The function of European Ombudsman was introduced in 1995, so 1996 was its first full year of operation.
 • koko
  Koko tarina on vielä hyvin sekava. The full story is still very confused. Vuonna 2009 aiomme myös tarkistaa koko yhteistä markkinajärjestelyä. Then in 2009 we also have the full CMO review. Haluaisin pyytää teitä käyttämään ryhmämme koko nimeä. I would ask you to use the full name of our Group.
 • täydellinen
  Täydellinen avoimuus on olennaista talousarvion valvonnalle. Full transparency is essential for budgetary control. Tämä oli erittäin täydellinen ja hyödyllinen vastaus. This was an extremely full and helpful reply. Avoimuus ja asiakirjojen täydellinen saatavuus on otettava pääsäännöksi. Openness and full access to documents will be the main rule.
 • täydellisyys
 • täynnä
  Minun piti myös palauttaa auto tankki täynnä. I had to return it full again. Komission kertomus on täynnä epäilyjä. The Commission’s report is full of doubts. Esityslistamme on täynnä tärkeitä keskusteluja. We have an agenda full of important discussions.
 • täyteläinen
  täyteläiset hiuksettäyteläinen makutäyteläiset värit
 • väljä
  väljät vaatteetBudjetti on poikkeuksellisen väljä ja ylimitoitettu.
 • vanuttaa
 • humalassa
 • perinpohjainen
  Tästä käytiin perinpohjainen sisäinen keskustelu pari, kolme vuotta sitten. We had a full internal debate on this two or three years ago. Kuten esittelijä itse kertoikin, se on erittäin laaja ja perinpohjainen esitys ihmisoikeustilanteesta useista eri näkökulmista tarkasteltuna. As he has just said, it presents a very broad and very full picture of the human rights situation viewed from a number of angles. On selvää, että asioiden välttämätön ja perinpohjainen perusteleminen ei tee päätöksenteosta milloinkaan helppoa laajentuneessa unionissa. It is clear that full and necessary articulation of arguments will ensure that decision-making in the enlarged Union is never easy.
 • vapaana
  Anteeksi, mutta Suomessa koiria ei saa enää pitää vapaana.Lehmät ja lampaat vapaana – mikä paikka tämä on?Ovatko ne hörhöt vieläkin vapaana?

Definition of full

Examples

 • The jugs were full to the point of overflowing
 • Our book gives full treatment to the subject of angling
 • She had tattoos the full length of her arms.   He was prosecuted to the full extent of the law
 • Im full," he said, pushing back from the table
 • a full pleated skirt;   She needed her full clothing during her pregnancy
 • a full singing voice
 • Shes full of her latest project.
 • Nines full of aces = three nines and two aces (999AA)
 • Ill beat him with my kings full! = three kings and two unspecified cards of the same rank
 • I was fed to the full.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net