English-Finnish translations for gain

 • hyötyUskon, että hyöty tulee kaikille. I believe that everyone will gain. Viisumimaksuista saatava taloudellinen hyöty kääntyy EU:ta itseään vastaan. The financial gain from visa taxes is backfiring on the EU itself. Meidän kaikkien olisi syytä muistaa, että järjestäytyneen rikollisuuden tärkein motiivi on taloudellinen hyöty. We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
 • voittoUskon, että se on myös voitto. I think that this, too, is a gain. Tavoitteena on siis taloudellinen voitto. Economic gain is thus the objective. Kansakuntien tappio on parlamentin voitto. The nations' loss is this Parliament's gain.
 • hyödyttääSopimus hyödyttää Meksikoa kaupan suuremman tasapainon muodossa. Mexico stands to gain here by achieving a better trade equilibrium. Lopuksi totean, että kansallisten puolustusalan markkinoiden avaaminen johtaa merkittäviin taloudellisiin etuihin ja hyödyttää lopulta veronmaksajia, kuten jo totesin. In conclusion, as I said earlier, the opening-up of national defence markets will lead to important economic gains and will ultimately benefit all taxpayers. Me kaikki kannatamme sellaisia sisämarkkinoita, jotka ovat kuluttajien etujen mukaiset ja jotka hyödyttävät ja joiden pitääkin hyödyttää elinkeinoelämää merkittävästi. We are all in favour of this internal market, which is not only beneficial to the consumers, but where industry can, and should, gain a great deal.
 • hyötyäViro ei voi tavoitella Euroopasta ainoastaan taloudellista hyötyä. Estonia cannot look only to financial gain in Europe. Päätöksen siirtämisestä ei ole mitään hyötyä. There is no gain in delaying the decision. Kaikilla osapuolilla on mahdollisuus hyötyä tällaisesta toimintavasta. All parties stand to gain by such an approach.
 • päästä päämäärään
 • saadaIlman kipua ei saada aikaan todellisia tuloksia. It is a question of no pain, no gain. Meidän ei tarvitse saada minkäänlaista pientä etulyöntiasemaa. We do not need to gain any sort of small advantage. Tämä tekopyhä lähestymistapa ei saa saada puolelleen enemmistöä Euroopan parlamentissa. This hypocritical approach must not gain a majority in this House.
 • säästö
 • saavuttaaVain näin voidaan saavuttaa heidän luottamuksensa. Only in that way can their confidence be gained. Tässä asiassa Euroopassa voitaisiin saavuttaa huomattava etu kilpailun kannalta. Europe could gain a decisive competitive edge here. Mitä meidän on tarkoitus saavuttaa lykkäysehdotuksella? What do we hope to gain with a proposal for a moratorium?
 • vahvistusrekisteröinnin vahvistusMyynnin vahvistus on sisällöltään ja rakenteeltaan samanlainen kuin tilaus.Ruiskubetonointia käytetään esimerkiksi betoni- ja tiilirakenteiden korjauksiin ja kalliorakenteiden vahvistukseen.
 • voittaminen

Definition of gain

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2022 DictionaryPro.net