English-Finnish translations for gauge

 • mitata
  Nämä ovat mielestäni ne keskeiset tavat, joilla meidän pitäisi mitata huippukokouksen onnistumista tai epäonnistumista. These are the core tests, in my view, by which we should gauge the success or failure of the summit. Murhenäytelmän laajuutta voidaan mitata sillä, että se vaati kokonaisen sukupolven hengen. The scale of the tragedy can be gauged from the fact that it claimed the lives of an entire generation. Erilaisten kalastustapojen vaikutukset voidaan sitä paitsi mitata tarkkaan ainoastaan siinä tapauksessa, että myös pois heitettävä saalis puretaan. Incidentally, the impact of the various types of fishing can only be gauged accurately if the discards, too, are landed.
 • mitta
  Kappa on vanha mitta.Ota mitat tuosta ovesta.Onko sinulla metrin mittaa?
 • mittari
  Elpymisen perustava tekijä ja mittari on uusien työpaikkojen luominen. The cornerstone and gauge of recovery is the creation of new jobs. Aktiivisen työllisyyspolitiikan tuloksellisuus on lopulta se mittari, joka kertoo kykeneekö Eurooppa ratkaisemaan jälkiteolliseen yhteiskuntaan siirtymiseen liittyvän suurtyöttömyyden ongelman.The success of an active employment policy is ultimately the yardstick by which we can gauge whether Europe can solve the mass unemployment crisis of post-industrial society. Mittarin mukaan vauhti on nyt 50 km/h
 • puolinormi
 • raideleveys
  Ruotsilla ja Suomella on erilainen raideleveys. We have different gauges in Sweden and Finland. Suomella ja Venäjällä on historiallisista syistä johtuen sama raideleveys, erilainen kuin yleensä Euroopassa. Due to historical reasons, the track gauge in Finland and Russia is the same, but it is different from that in Europe in general. Markkinoiden avaaminen kilpailulle Ranskan ja Espanjan välillä ei merkitse juuri mitään, koska niin kauan kuin meillä on eri raideleveys, emme lisää tavara- tai matkustajaliikennettä. Opening the market to competition between France and Spain will mean little, because so long as we keep different track gauges we will not increase either freight or passenger traffic.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net