English-Finnish translations for hand

 • antaa
  Emmehän halua antaa yhdellä kädellä ja ottaa toisella. We do not want to give with one hand and take away with the other. Jäsenvaltioiden pitäisi siksi antaa vapaat kädet myös tässä asiassa. Member States should, therefore, be given a free hand in this regard, too. Emme saisi antaa jotain yhdellä ja viedä sitä pois toisella kädellä. We should not give something with one hand while taking it away with the other.
 • käsi
  Määrä ja riski kulkevat käsi kädessä. Volume and risk go hand in hand. Urheilu ja ystävyys kulkevat käsi kädessä. Sport and friendship go hand in hand. Työskentelemme siis käsi kädessä.So we are working hand in hand.
 • ojentaa
  Meidän pitäisi siksi ojentaa kätemme heille. We should therefore hold out our hand to them. Eurooppa ojentaa kätensä Yhdysvalloille. Europe is extending an open hand to the United States. Vain niin voidaan itse asiassa ojentaa ystävän käsi muille. Only in that way can you actually extend the hand of friendship to others.
 • apulainen
 • auttaa
  Meidän tehtävänämme on siis auttaa niitä. It is therefore up to us to lend a hand. Eikö Euroopan unioni voisi auttaa Kreikkaa myös tässä asiassa? Could not Europe also lend Greece a hand on this matter? Pienyrityksiä voidaan auttaa myös näin. This too can give small enterprises a helping hand.
 • käsiterä
  Murrosiän jälkeen sitkeimpiä ihottuma-alueita ovat käsiterät, kasvot ja ylävartalo.Tärkein työkaluista on ns. stikkeli eli käsiterä, kun ainakin tuolla pienellä pöytäsorvilla sorvataan aika paljon käsivaralla.
 • kiinni
  Se on kiinni ihmisistä itsestään, ei EU:sta. This is in the hands of the people themselves, not the EU. Me taas olemme aina pitäneet kiinni enimmäismääristämme. We, on the other hand, have always kept within our upper limits. Toisaalta on pidettävä kiinni ilmastonsuojelua koskevista sitoumuksista. On the other hand, we must observe our commitments to climate protection.
 • korttikäsi
 • ohjata
  Eihän meidän tarvitse ohjata kuluttajaa aivan kädestä pitäen. We do not, after all, have to hold the consumer's hand. Valtioiden on voitava näkyvästi ohjata markkinoita, ja komission on toimittava tuomarina. The state hand must still be clearly seen to regulate the market and the Commission must act as judge. Pääomaa kiinnostaa ainoastaan eliittien muodostaminen vammaisjärjestöihin, joita se voi ohjata kädestä pitäen. What capital is interested in is in forming elites in organisations of the disabled, so that it can lead them by the hand.

Definition of hand

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net