English-Finnish translations for human

 • inhimillinen
  Se on suuri inhimillinen tragedia. This is a major human tragedy. Inhimillinen tekijä on riski sekin. The human factor is also a risk. Euroopan on saatava takaisin inhimillinen ulottuvuutensa. Europe must regain a human dimension.
 • ihminen
  Ihminen on subjekti, ei esine. Human beings are subjects, not objects. Olen vain yksi ihminen 6 miljardin ihmisen joukossa. I am just one human being out of 6 billion human beings. Ihminen on syntyessään riippuvainen muista. Human beings are born in a state of dependency.
 • ihmis-
  Tämä on keskeinen ihmis- ja perusoikeuksia koskeva kysymys. This is a fundamental issue of human and fundamental rights. Nämä ponnistelut johtavat ihmis- ja kansalaisoikeuksien parempaan suojaamiseen. This effort is leading to greater human and civil rights protection. Näillä muilla ihmisillä ei ole samanlaisia ihmis- ja kansalaisoikeuksia. These other people will not be entitled to the same human and civil rights.

Definition of human

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net