English-Finnish translations for imaginative

 • luova
  Tiiviimpi yhteistyö on luova toimenpide keskustelun viemiseksi eteenpäin. This enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward. Bourlangesin mietinnössä puututaan avoimesti näihin aiheisiin lähestymistavalla, jolle on ominaista luova suhtautuminen toimielimiin. The Bourlanges report confronts these issues head on, with a free-ranging, imaginative approach to the institutions. Tarvitsisimme komissiota, joka on luova ja joustava, joka kykenee tunnustelemaan markkinakehitystä ja joka on harkitseva ja samalla kekseliäs. We require a creative and flexible Commission, capable of judging changes in the markets, measured and, at the same time, imaginative.
 • mielikuvituksellinen
  Toivon, että komission vastaus on tukeva, rakentava ja mielikuvituksellinen. I hope that the Commission will respond supportively, constructively and imaginatively. Neuvoston tulkinta herrasmiessopimuksesta on varmasti mielikuvituksellinen. The Council's interpretation of the gentlemen's agreement is certainly imaginative. Huuto oikeudenmukaisuuden, demokratian, vapauden, solidaarisuuden puolesta, mielikuvituksellinen pako vanhoista kaavoista. The cry for justice, democracy, freedom and solidarity, the imaginative escape from the old fug.
 • mielikuvitusrikas
 • kekseliäs
  Jälleen kerran herra Rothley on ollut kekseliäs uutuuksia koskevassa asiassa. Yet again Mr Rothley has been imaginative on the subject of inventions. Tämä oli edellisen hallituksen kekseliäs ehdotus, jonka nykyinen hallitus on vahvistanut. It was an imaginative proposal by the last government, which has been continued by the present one. No, arvoisa parlamentin jäsen on ollut hyvin kekseliäs, sillä hän esitti kysymyksen jostakin sellaisesta, jota en ole sanonut. Well the honourable Member has been extremely imaginative because he asked a question about something I did not say.
 • keksitty
 • kuviteltu
 • kuvitteellinen
 • mielikuvituksellinen, valheellinen, yliluonnollinen

Definition of imaginative

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net