English-Finnish translations for implement

 • toteuttaa
  Tämä on oikea tapa toteuttaa tätä toimintasuunnitelmaa. This is the way to implement this agenda. Käytännön ehdotuksia voidaan nyt toteuttaa. Specific proposals can now be implemented. Kysymys kuuluu, miten voimme toteuttaa asiat? The question is how we can implement it all.
 • apuväline
 • panna toimeen
  Tässä asiassa kielto täytyy myös panna toimeen ja sitä täytyy noudattaa. We need now to have this ban properly implemented and complied with. Komission yksiköt etsivät nyt ratkaisuja, jotka voidaan panna toimeen nopeasti. The Commission's services are now reaching out for solutions which can be swiftly implemented. Siksi meidän on tärkeää panna toimeen Lagendijkin mietinnön ehdotukset. This is the reason why it is important that we implement what is set out in the Lagendijk report.
 • työkalu
  Komissio odottaa parlamentin ja neuvoston pääsevän sopimukseen direktiiviluonnoksesta, joka on keskeinen työkalu toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. The Commission awaits an agreement between Parliament and the Council on the draft directive, which represents a key tool for implementing the action plan. Tässä yhteydessä koulutus on terveyden ohella se työkalu, jonka avulla on muodostettava kunnianhimoinen taisteluohjelma, jotta maailmassa voitetaan taistelu köyhyyttä vastaan. In this context, education, together with health, is the tool with which we can implement an ambitious programme to win the fight against poverty in the world. Jakoavain on ns. työkalu, joka ei yleensä kuulu ammattilaisen varusteisiin.
 • väline
  Verkosta on tullut myös poliittinen väline. The network has also become a political implement. Euroopan sosiaalirahasto ei ole väline sellaisten ajatusten täytäntöönpanoon. The European Social Fund is not a tool for implementing such ideas. Vakaussopimus on oleellinen väline tämän politiikan toteuttamisessa. The Pact constitutes an essential means of implementing that policy.
 • iskos (arkeol.)
 • panna toimeen, toteuttaa
 • täyttää
  Tarvitsemme strategian siitä, miten me eli Euroopan unioni voimme täyttää sitoumuksemme. We need a strategy on how we, the European Union, will implement the commitments. Mielestäni on parlamentin jäsenten velvollisuus täyttää yhteisön sopimuksissa määritellyt tehtävät. As Members of Parliament, we are bound to implement the duties of the Community as laid down in the treaties. Liettua täyttää liittymissopimuksen ehdot lupauksensa mukaisesti, mutta tämä on siltä valtava uhraus. Having given its word, Lithuania will implement the conditions of the accession treaty, but this will be a huge sacrifice.
 • työväline
 • varustaa välinein

Definition of implement

Examples

 • They carried an assortment of gardening implements in the truck.
 • It’s a good thought, but it will be a difficult thing to implement.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net