English-Finnish translations for inexperienced

  • kokematon
    Euroopan parlamentin puhemies, joka on täysin kokematon, näyttää ainoastaan haluavan säilyttää vallitsevan olotilan. All that the President of this Parliament – who is totally inexperienced – seems to do is to want to preserve the status quo. Lapsen oikeudellinen edustaja ei saisi olla kokematon vapaaehtoinen, opiskelija eikä oikeushenkilö, jota koskee eturistiriita. A child's legal representative should not be an inexperienced volunteer, a student or a legal person with a conflict of interests. Virassaan ja varsinkin Euroopan tasolla kokematon liittokansleri Schröder pitää jo varansa, kun hän toteaa, että ei saa liioitella Saksaan puheenjohtajamaana kohdistuvissa odotuksissa. Chancellor Schröder, who is inexperienced in office, and particularly so at European level, is providing against the future by saying that we must not place too high hopes in the German Presidency.

Definition of inexperienced

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net