English-Finnish translations for influence

 • vaikutusKansallinen vaikutus on estettävä. National influence has to be prevented. Oligarkkien vaikutus on ilmeisen negatiivinen. The influence of oligarchs is decidedly negative. Ilmastonmuutoksella on välitön vaikutus maatalouteen. Climate change has a direct influence on agriculture.
 • vaikuttaaIlman vuoropuhelua emme voi vaikuttaa. With no dialogue, we have no influence. Älkäämme antako vähemmistöjen vaikuttaa meihin. Let us not be influenced by the minorities. Miten Hizbollah vaikuttaa tulevaisuudessa? What influence will Hezbollah have in future?
 • vaikutusvaltaNiiden vaikutusvalta tosiaankin kasvaa edelleen. Indeed, their influence will continue to grow. Myös näillä mailla on merkittävä vaikutusvalta alueella. Those countries also have significant influence in this region. Meillä on merkittävä vaikutusvalta suurimpana lahjoittajana. We have considerable influence as a major donor.
 • sähköstaattinen induktio
 • vaikuttaja
 • valtaKoska hänellä on valta vaikuttaa asiaan, hänen olisi tehtävä tällainen sitoumus. While she has the requisite power and influence, she should make that commitment. Kannatamme EU:ta, jolla on rajattu valta, joten äänestämme tätä mietintöä vastaan. We advocate an EU with limited influence and shall accordingly vote against this report. Köyhien vaikeneminen voidaan muuttaa avunhuudoksi vain niiden myötävaikutuksella, joilla on siihen tarvittava valta ja poliittinen painoarvo. The silence of the poor can only be converted into a cry for help by those who have the necessary power and political influence.

Definition of influence

Examples

 • I have absolutely no influence over him
 • Im not able to exercise influence over him
 • He has been a great influence on the voters during the elections
 • The politician wants to influence the public.
 • I must admit that this book influenced my outlook on life.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net