English-Finnish translations for initiate

 • tulokas
 • aloittaa
  Portugali nimittäin itse aloittaa neuvottelut. It will have to initiate these negotiations. Mikäli asia on näin, nyt on korkea aika aloittaa syytemenettely. If so, it is high time to initiate the procedure for impeachment. Tämä vihreä kirja aloittaa tietysti laajan keskustelun. The Green Paper will, of course, initiate a wide-ranging discussion.
 • johdattaa
 • käynnistää
  Toivon, että tämä edistysaskel voidaan käynnistää Balissa. I hope that this step can be initiated in Bali. Tarvittaessa komissio käynnistää rikkomisesta johtuvia menettelyjä. If necessary, the Commission will initiate proceedings. Kolmanneksi, kuka oikeastaan käynnistää tutkimuksen, jos ongelmia havaitaan? Thirdly, who actually initiates an investigation if any problems are detected?
 • opastaa
  Opastan sinut kadun yli
 • uusi jäsen
 • vihkiä
 • alulle
  Tämä olisi tärkeä askel, jonka YK voisi panna alulle. This would be an important step which could be initiated by the UN. Komissio on pannut alulle julkisen kuulemisen aiheesta. What the Commission has done is to initiate a public consultation. Komission ja OLAFin alulle panemaan sopimukseen on jo viitattu. Reference has already been made to the agreement initiated by the Commission and OLAF.
 • ottaa jäseneksi
 • panna alulle
  Tämä olisi tärkeä askel, jonka YK voisi panna alulle. This would be an important step which could be initiated by the UN. Tästä syystä valiokunta päätti panna alulle tämän mietinnön. This is why the Culture Committee decided to initiate this report. Siksi kaikki tarkastusmenettelyt pitäisi panna alulle ja toteuttaa kansallisella tasolla. Therefore all inspection mechanisms should be initiated and operated nationally.
 • [[panna]] [[alku
 • [[uusi]] [[jäsen]]

Definition of initiate

 • Unpractised; untried; new
 • Begun; commenced; introduced to, or instructed in, the rudiments; newly admitted
 • A new member of an organization
 • To begin; to start
 • To instruct in the rudiments or principles; to introduce
 • To confer membership on; especially, to admit to a secret order with mysterious rites or ceremonies
 • To do the first act; to perform the first rite; to take the initiative
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net