English-Finnish translations for integrity

 • eheys
  Energiamarkkinoiden eheys ja läpinäkyvyys ( Energy market integrity and transparency ( Hautausmaiden eheys ei ole tapaus, joka pitäisi hyväksyä. Integrity of cemeteries is not a case to accept. Tänään käydessämme tätä keskustelua Euroopan parlamentissa osallistumme myös uhreille annettavaan apuun, jolla yritetään palauttaa uhrien itsekunnioitus ja eheys. By holding this debate today in the European Parliament, we are helping the victims to regain their dignity and integrity.
 • kokonaisuus
  Eurooppa "à la carten" vaarana on, että koko EU:n yhteistyötä koskeva kokonaisuus ja perusajatus menevät hukkaan. The risk entailed in a Europe 'à la carte' is that the whole integrity and basic idea of EU cooperation will be lost. Saddam Husseinin henkilön ulkopuolella kansainvälisen yhteisön on siis otettava huomioon ennen kaikkea Irak ja sen muodostama kokonaisuus, Irakin kansa ja sen täysivaltaisuus. Beyond the person of Saddam Hussein, the international community must take into consideration above all Iraq and its integrity, the Iraqi people and its sovereignty. Kokonaisuus on osiensa summa, mutta ei aina algebrallisesti ajateltuna.
 • kunniallisuus
 • rehellisyys
  Miten on pyritty varmistamaan näitä tarkastuksia toimeenpanevien rehellisyys? What is being done to ensure the integrity of those who enforce these controls? Mietinnössä oli yksi järkevä osa. Siinä käsitellään oikeudenmukaista korvausta, jolla varmistetaan urheilun rehellisyys. There was one reasonable part, which was the part about fair return to guarantee integrity in sport. Minun pitäisi pystyä sanomaan, että nämä kaikki ovat komission jäseniä, joiden rehellisyys ja hyvä arviointikyky ovat moitteiden yläpuolella. I would need to be able to say that these are all Commissioners whose integrity and good judgement are beyond reproach.
 • suoraselkäisyys
 • yhtenäisyys
  Online-rahapelien yhtenäisyys ( Integrity of online gambling ( Online-rahapelien yhtenäisyys (lyhyt esittely) Integrity of online gambling (short presentation) Tärkeintä on varmistaa rahoitusmarkkinoidemme yhtenäisyys. Fundamentally, we must ensure the integrity of our financial markets.
 • hyveellisyys
 • jakamattomuus
 • oikeudenmukaisuus
  Mietinnössä on kaikki se oikeudenmukaisuus, jota parlamentilta odotetaan. This report has all the integrity that is expected of this Parliament.

Definition of integrity

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net