English-Finnish translations for lessen

  • heikentää (vähentää määrää)
  • pienentää
    Niiden avulla voidaan pienentää maamme suuria välimatkoja. With these the vast distances in our country are lessened. Yhdyn tilintarkastustuomioistuimen vetoomukseen yksinkertaisemman asetuksen puolesta, sillä se pienentää virheiden todennäköisyyttä, koska samalla lisääntyy valvottavuus. I join with the Court of Auditors in calling for a simpler scheme which, being more easily monitored, would lessen the likelihood of error.
  • pienetä
  • vähentää
    Helpoin tapa vähentää energiariippuvuuttamme on käyttää vähemmän energiaa. The easiest way to lessen our energy dependency is by using less energy. Sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen ei koskaan voi vähentää ihmisen rakkautta toiseen ihmiseen: se on rakkautta. The love of one human being for another is never lessened by gender or sexuality: it is love. Toisaalta tämä vähentää jalankulkijoiden ja moottoriajoneuvojen törmäyksistä johtuvia seurauksia. On the other hand it will lessen the consequences of collisions between pedestrians and motor vehicles.

Definition of lessen

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net