English-Finnish translations for light

 • kevytHarhaanjohtavien viestien, kuten "mieto" ja "kevyt", kieltäminen saa myös hyväksyntäni. I also support a ban on misleading messages, such as 'mild' and 'light' . Rahoitusmarkkinoiden kevyt sääntely oli aina tie huijaukseen ja korruptioon. The light-touch regulation of the financial markets was always a road to rip-off and corruption. Minusta kevyt ja periaatelähtöinen sääntely on paras lähestymistapa, kuten totesin avauspuheenvuorossani. As I said in my opening remarks, I believe a light-touch, principles-based regulation is the best approach.
 • sytyttääHaluaisin kuitenkin lainata sanontaa " on parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä" . But I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness' . Voin tietenkin ilmoittaa asiasta itse, mutta mielestäni on järkevämpää sytyttää valo kaikilla työpöydillä. I can, of course, inform you myself, but I think it will be more effective if we have this light at every desk. komission jäsen. - (EN) Arvoisa puhemies, Eleanor Roosevelt on sanonut, että on parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä. Member of the Commission. - Mr President, Eleanor Roosevelt once said that instead of cursing the darkness one should light a candle.
 • kevytmielinen
 • valaistaVoisiko arvoisa komission jäsen valaista hieman tätä asiaa? Could the Commissioner shed some light on that? Sen vuoksi haluan valaista asiaa lisää. I therefore want to throw another light on the topic. Halusivatko he todella valaista Eurostatin tapausta? Was it really their desire to shed light on the Eurostat affair?
 • keventää
 • vaaleaSanotaan vaaleiden kärventyvän helpommin auringossa kuin tummien.
 • valaisin
 • valoValo palaa, muta se ei ole vielä punainen. A light is on, but it is not yet red. Käytössämme olisi oltava vihreä ja keltainen valo mutta ei punaista valoa. We should have green and amber lights but no red light. Pelkään, että kun painoin nappia, väärä valo ilmestyi. I am afraid the wrong light came on when I pressed the button.
 • valoisavaloisa huonevaloisa tulevaisuus
 • huoleton
 • kaloriton
 • kevyestiMe emme luovuta tätä mietintöä kevyesti. We do not deliver this report lightly. Siihen ei voida suhtautua kevyesti eurooppalaisessa demokratiassa. It cannot be taken lightly in a European democracy. Tämä on historiallinen toimi, eikä sitä saa ottaa kevyesti. This is a historic move and it is not taken lightly.
 • kevyt-
 • kevytrakenteinen
 • lamppuLopputuote, itse lamppu, on täysin turvallinen, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Se on yhtä turvallinen kuin esimerkiksi mitkä tahansa lamput tai paristot ovat tänään. The end product, the light bulb itself, is perfectly safe when used according to instructions, as safe as any existing light bulbs or batteries, for example, are today. Puhemiehellä on edessään lamppu, joka syttyy tulkkien lähettäessä hänelle hätäsignaalin, jos he ovat keskeyttäneet tulkkaamisen, koska eivät pysy puhujan tahdissa. The President has a light in front of him through which the interpreters send him an SOS when they stop interpreting because they are not able to keep up with the speaker. Varhaisimmat lamput lienevät olleet öljylamppuja.
 • laskeutuaLaskeudun katolta vasta, kun viimeinen tiili on paikallaan.Pölypilvi laskeutui hiljalleen maahan traktorin mentyä.Sakka laskeutuu astian pohjalle ja on dekantoitavissa pois.
 • lievä
 • löytää sattumalta
 • näkyvä valoNäkyvä valo kattaa aallonpituusalueen 380–750 nanometriä.
 • päätyä~ johonkin paikkaan~ siihen lopputulokseen, että...~ tekemään jotakin
 • paiste
 • palaaValo palaa, muta se ei ole vielä punainen. A light is on, but it is not yet red. Ajattelen Lessingiä, joka sanoi: "Niin kauan kuin valistuksen valo palaa edes pienellä liekillä, maailmalla on jäljellä toivonpilkahdus." Lessing comes to mind, who said that if enlightenment is only a small light glimmering in the darkness, there is at least still some hope in the world. Sauna paloi.
 • pinnallinenpinnallinen laskimotulehdusSe on vain pinnallinen raapaisu aiheeseen.Millainen on pinnallinen ihminen?
 • pudotaPallo putosi maahan.Yhtye putosi listalta.Sarjakakkonen putosi jo ensimmäisessä karsinnassa.
 • purkaaSitä ei pidä kaataa tai purkaa kevyin perustein. It should not be lightly discarded or unbundled. Hän purkaa talonsa, koska siellä on luteita.purkaa villapaita
 • rahatonJos jollakin rahat on, hän ei ole rahaton.Olen rahaton palkkapäivään saakka.
 • sekaisinHuone on aivan sekaisin.Paperit menivät sekaisin.Mittaa voi ja sokeri kulhoon ja vatkaa sekaisin.
 • syttyäKuiva koivu syttyy hyvin.Jouluvalot syttyivät perinteiseen tapaan.Tämä lamppu ei syty. Se on varmaankin palanut.
 • törmätä

Definition of light

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net