English-Finnish translations for limit

 • rajoittaa
  Kuka tätä itsemääräämisoikeutta voi rajoittaa? Which party can limit this sovereignty? Meidän pitäisi rajoittaa elävien eläinten maastavientiä. We should be limiting export on the hoof. - rajoittaa lääkkeiden mainontaa; - limit advertising of medicinal products;
 • raja
  Miksi olemme asettaneet näin korkeita raja-arvoja? Why have we set such high limits? Vuonna 2020 raja laskee 147 grammaan. In 2020, the limit will drop to 147 grams. Pelkkien raja-arvojen asettaminen ei riitä. It is not enough to set limit values.
 • raja-arvo
  Nitraattia varten asetettu raja-arvo on 50 mg. The limit value laid down for nitrate is 50 mg. Lukuisat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että olisi otettava käyttöön 0, 1 ppm: n raja-arvo. Many experts think that a limit value of 0.1 PPM should be set. Tiukempi vuosittainen raja-arvo ei yksinkertaisesti voi korvata päivittäistä raja-arvoa. One cannot simply substitute a more stringent annual limit value for the daily limit.
 • rajoitus
  Tämä rajoitus voi olla erittäin kielteinen pienempien yritysten kannalta. This limitation may do smaller undertakings a lot of harm. Lisäksi näihin poikkeuksiin kuuluu joukko tiukkoja ehtoja, kuten alusten määrän rajoitus, saaliiden rajoitus ja nimetyt satamat. In addition, these derogations include a series of strict conditions, such as a limited number of vessels, limited catches and designated ports. On olemassa vain yksi poliittinen rajoitus, nimittäin joukkojen lähettämiseen vaadittava yksimielisyys. The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.
 • reuna
  Jyrkänteen reuna on vaarallinen paikka.
 • aari
 • luottoraja
 • rajata
  kirjallinen. - (LT) Öljyn kysynnän hallintoa ei pidä rajata vain EU:hun. Oil demand management must not be limited to the EU alone. Emme saa rajata painopistettä vain maataloussektoriin. We should not limit our focus to the farm sector only. Minusta merten moottoritie -käsitettä ei pitäisi rajata liikaa. I think the motorways of the sea concept should not be too limited.

Definition of limit

 • A restriction; a bound beyond which one may not go
 • A value to which a sequence converges. Equivalently, the common value of the upper limit and the lower limit of a sequence: if the upper and lower limits are different, then the sequence has no limit (i.e., does not converge
 • Any of several abstractions of this concept of limit
 • The cone of a diagram through which any other cone of that same diagram can factor uniquely
 • Short for fixed limit
 • The space or thing defined by limits
 • That which terminates a period of time; hence, the period itself; the full time or extent
 • A restriction; a check or curb; a hindrance
 • A determining feature; a distinguishing characteristic
 • Being a fixed limit game
 • To restrict; not to allow to go beyond a certain bound, to set boundaries
 • To have a limit in a particular set
 • To beg, or to exercise functions, within a certain limited region

Examples

 • There are several existing limits to executive power.
 • Two drinks is my limit tonight.
 • The sequence of reciprocals has zero as its limit.
 • Category theory defines a very general concept of limit.
 • the limit of a walk, of a town, or of a country
 • We need to limit the power of the executive
 • Im limiting myself to two drinks tonight
 • The sequence limits on the point a
 • a limiting friar

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net