English-Finnish translations for maintenance

 • kunnossapito
  Nykyään huono kunnossapito, rappeutuminen ja köyhyys ovat havaittavissa kaikkialla Bulgariassa. These days, poor maintenance, decay and poverty are noticeable throughout Bulgaria. Tiedämme, että taloudellisen taantuman aikana kunnossapito jää nopeasti sivuseikaksi. We know that in times of economic downturn, maintenance quickly falls by the wayside. Nyt näemme tuloksen: hinnat ovat nousseet, kunnossapito on heikentynyt, ja usein myös palvelu on huonontunut. Today we see the result: higher prices, poorer maintenance, and also often poorer service.
 • ylläpito
  Suurin ongelma on kahden rinnakkaisen Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin rakennuksen ylläpito. The main problem is the maintenance of two European Parliament buildings in parallel, in Brussels and Strasbourg. Ylläpito on tästä syystä ratkaisevan tärkeää, ja sen on katettava tulvien osalta myös vesiväylät veden varastointiajan lisäämiseksi. Maintenance is therefore essential, and this must also include watercourses, in case of flooding, so as to increase water retention times. Erottamisen takia Euroopan rautatieverkon ylläpito uhrataan suurempien voittojen takia. Because of this separation, the maintenance of the European rail network is being sacrificed for the sake of the highest profits.
 • elantokustannuksetp
 • elatus
 • elatusapu
 • elintoimintojen ylläpito
 • huolto
  Teiden rakentaminen ja huolto eivät ole ainoita kustannustekijöitä. Road construction and maintenance are not the only cost factors. pätevien merimiesten merkitys on suuri, jotta varmistetaan alusten tarvittava ennaltaehkäisevä huolto the importance of qualified seafarers, in order to ensure that the required preventive maintenance of vessels is carried out; Yhtiöillä on suuri kiusaus alentaa koulutus-, huolto- tai henkilöstökustannuksia, jolloin turvallisuus vaarantuu. There is a great temptation to cut back on training, maintenance or staff, and safety is threatened.
 • kiinteistönhoito

Definition of maintenance

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net