English-Finnish translations for major

 • duuri
  F-duuri, As-duuri, duurisävellaji
 • majuri
  Majuri Johnny Paul Koroman johtama sotilaskaappaus on ainoastaan viimeisin. That of Major Johnny Paul Koroma is only the latest. Arvoisa rouva puhemies, on selvää, että komissio tuomitsee majuri Koroman vallankaappauksen Sierra Leonessa. Madam President, obviously the Commission condemns the coup d'état in Sierra Leone by Major Koroma.
 • täysi-ikäinen
  Suomessa 18 vuotta täyttänyt on täysi-ikäinen.
 • merkittävä
  Teillä voi olla merkittävä asema tässä. You can play a major role in this. Se oli merkittävä ja tärkeä keskustelu. It was a major debate, an important debate. Arvoisa puhemies, siinäpä vasta merkittävä läpimurto. Now, that was a major breakthrough, Mr President.
 • opiskella pääaineena
 • pääaine
 • pääaineopiskelija
 • suuri
  Kyllä nyt todella tarvitaan suuri kriisi." We really do need a major crisis'. Työllisyys on toinen suuri haaste. Employment is another major challenge. Logistiikka on huomattavan suuri ongelma. Logistics are a major problem.
 • suurin
  Tämä on ensimmäinen ja suurin ansio. This is the first and major merit. (Välihuomautus) Ei, eivät kaikki, mutta suurin osa! No, not everyone, but the majority! Suurin osa näistä hakee turvapaikkaa. The majority file for asylum status.
 • tärkeä
  Parlamentilla on edessään tärkeä tehtävä. Parliament faces a major task. Olemme tärkeä rahoittaja tuolla alueella. We are a major funder in that region. Haluammeko me olla tärkeä maailmanlaajuinen toimija? Do we want to be a major global player?

Definition of major

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net