Auto1.fi vaihtoautot Blogit.fi blogilista IlmainenSanakirja.fi Telsu.fi tv-opas Testeri.fi tietovisa Mediatiedot

English-Finnish translations for make

 • tehdä
  Emme saa tehdä tällaista virhettä. We must not make that mistake. Haluan tehdä tämän erittäin selväksi. I want to make this very clear. Saanen tehdä tähän muutaman huomautuksen. Allow me to make a few comments.
 • merkki
  Kolmen virheen tekeminen on merkki typeryydestä, mielenvikaisuudesta tai tahallisesta kiusanteosta. To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making. Se on merkki demokratiamme kypsyydestä ja saa minut tuntemaan ylpeyttä maastani! That is a sign of the maturity of our democracy and it makes me proud of our country! Minusta liikuntakasvatuksen teemavuoden on oltava myös merkki seuratoiminnalle ja merkki sen arvon tunnustamisesta. The Year of Education through Sport must also, I believe, make an impression on clubs and acknowledge the work they do.
 • saada
  Totuus voi saada muutosta aikaan. Truth can make the difference. Tuolla tavalla ei edistystä saada aikaan. We will not make progress like that. Voisimme saada tässä asiassa paljon edistystä aikaan. We could make a lot of progress here.
 • ajatella
  Minusta emme voi ajatella noin. I do not think that we can make that case. Mitä sitten ajatella laivaston kapasiteettia koskevista tiedoista? And what should we make of the data on fleet capacity? Jos sitä alkaa ajatella, tekee virheen." If you do start to think about it, then you make a mistake.
 • luoda
  Kyllä, voimme luoda sen yksipuolisessa kauppapolitiikassamme. Yes, we can make it in our unilateral commercial policy. Tällä tavoin ei voida lisätä EU:n kasvua tai luoda uusia työpaikkoja. That cannot be a way to make Europe grow or to create new jobs. Tämän sijasta meidän pitää antaa linkit tai luoda erillisiä aloituskohtia. Instead we have to provide the links or make different entry points.
 • malli
  Tämä on asia, jota olen yrittänyt korostaa, joten kyseessä ei todellakaan ole ”yhden koon” -malli. That is the point I have tried to make, so it is far from 'one size fits all'. Meidän on kuitenkin myös kehitettävä malli, jonka avulla voidaan saavuttaa edistystä muualla Euroopassa. However, we also need to find a model that will enable us to make progress in other parts of Europe. Emme voi jäädä jälkeen eurooppalaisen mallin laatimisessa ja kehittämisessä ja moittia samaan aikaan Yhdysvaltoja siitä, että sillä on tuo malli. It does not make sense for us to be slow in preparing and developing a European model and at the same time to reproach the United States because they, in fact, do have a model.
 • olla
  Tällä voisi olla valtava vaikutus. That would make a huge difference. EU:lla ei pitäisi olla oikeutta laatia lakeja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. The EU should not have the right to make laws for the UK. Laajemmalla talousliitolla voi olla vaikutusta. Greater economic union may make the difference.
 • pakottaa
  Se ei ole oikeudellisesti sitovaa: en voi pakottaa heitä tuhoamaan tehtaitaan. It is not legally binding: I cannot make them destroy their factories. Englannin kielessä on sellainen sanonta, että hevonen voidaan tuoda veden ääreen, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan eli toista voi opastaa, muttei pakottaa. There is a saying in the English language: 'you can bring a horse to water but you cannot make it drink'. Toivon, että ainakin tämä kriisikausi pakottaa meidät oppimaan ja kehittymään. I hope that, at the very least, this time of crisis will make us learn and progress.
 • rakentaa
  Kuinka saamme kansalaiset hyväksymään Euroopan, jota yritämme rakentaa? How do we make the Europe that we are trying to build acceptable to the citizens? Meillä on ehdotuspaketti, jonka varaan voidaan rakentaa johdonmukainen ja järkevä maahanmuuttopolitiikka. We have a package of proposals which make up a coherent and reasonable immigration policy. Tämä tragedia tarjosi Intialle ja Pakistanille mahdollisuuden rakentaa rauhaa katastrofin raunioille. This tragedy offered India and Pakistan a window of opportunity to make peace out of disaster.
 • solmia
  Jos julistetaan sota köyhyydelle, pitää solmia rauha luonnon kanssa. Whoever declares war on poverty must make peace with nature. Hyviä sopimuksia tehtäessä voidaan solmia ystävyyssuhteita, mikäli sopimuksia noudatetaan asianmukaisesti. If you make sound agreements, you make your friends, provided these agreements are observed correctly. Meidän on kuitenkin lopultakin ymmärrettävä, että emme voi solmia Miloseviin kanssa rauhaa, koska hän toistaa rikoksensa yhä uudelleen. But we must finally realise that we cannot make peace with Milosevic because he will only start to commit his crimes all over again.
 • teettää
  Aion ilman muuta teettää lisätutkimuksia pystyäkseni antamaan jäsenille lisätietoja kohtuullisen ajan kuluessa. I will certainly make further inquiries so as to be in a position to give further information to Members in due course. On niin paljon käytännöllisempää teettää tuotteet maissa, joissa palkat ovat matalat ja työntekijöitä on paljon, kuin parantaa laitteita. It is so much more practical to produce in a country with low salaries and a large supply of labour than to make improvements in machinery. Teetin remontin veljenpoikani firmalla.
 • tulkita
  Ei ole komission tehtävä tulkita asiaa. It is not for the Commission to make an interpretation. Arvoisa puhemies, en tiedä, miten tällaista kaksimielistä asennetta pitäisi tulkita. Mr President, I do not know what to make of these double standards. Haluan tuoda selvästi esiin, ettei puoltavaa ääntäni saa tulkita abortin hyväksymiseksi. I would like to make it clear that my vote should not be interpreted as approving abortion practices.
 • tunnistaa
  Tämän tarkistuksen ansiosta voidaan tarkistaa kuljetusmaksut ja -ehdot ja tunnistaa mahdollinen syrjintä. This amendment makes it possible to check transport rates and conditions, and identify any discrimination. On tärkeää osata tunnistaa, kuka päättää asioista tai kuka ei päätä niistä Euroopan tasolla. It is important that it should be possible to identify who does or does not make decisions at European level. Tehtävämme on pikemminkin tunnistaa esteet ja poistaa ne tieltä, jotta voimme tehdä yhteisöstä toimintakykyisen. Our job is rather to recognize obstacles and clear them out of the way, to make the Community capable of action.
 • tuottaa
  Suuria voittoja voidaan tuottaa helposti. It is easy to make a large profit. Tämä tuottaa selviä säästöjä ja meidän on tehtävä ne säästöt. Savings will be made and we have to make them. Meidän on pohdittava, miten voimme tuottaa elintarvikkeita ja tarjota ne saataville. We must consider how we can produce food and make it available.
 • valmistaa
  Vain tällä tavoin voimme valmistaa Euroopan unionia tulevaisuuteen. Only then can we make the European Union fit for the future. Toiseksi tarvitsemme uudistuksen, joka valmistaa unionia tulevaisuutta varten. Secondly, we need reforms which make the Union truly viable for the future. Nyt mietitään ajatusta valmistaa roséviiniä värjäämällä valkoviini punaviinillä. Now we are considering the idea of colouring white wine with red wine to make rosé wine.

Definition of make

Examples

 • Ill make a man out of him yet
 • I made a poem for her wedding. He made a will
 • make war
 • They were just a bunch of neer-do-wells who went around making trouble for honest men
 • God made earth and heaven
 • To make like a deer caught in the headlights
 • They made nice together, as if their fight never happened
 • He made as if to punch him, but they both laughed and shook hands
 • [[one swallow does not a summer make
 • One swallow does not a summer make.]]
 • I don’t know what to make of it
 • She married into wealth and so has it made
 • This might make you a bit woozy
 • Youre making her cry. I was made to feel like a criminal
 • The teacher made the student study. Don’t let them make you suffer
 • His past mistakes don’t make him a bad person
 • We should make Cincinnati by 7 tonight
 • Make for the hills! Its a wildfire!
 • This baby can make 220 miles an hour
 • He made
 • Shell make a fine president
 • make plans; made a questionable decision
 • What make of car do you drive?
 • The camera was of German make.
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksi

Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2017 DictionaryPro.net