English-Finnish translations for management

 • johto
  Johto yksin ei voi tehdä kestäviä ratkaisuja. Management alone cannot make important decisions. Sitten Lloyd'sin johto siirsi nämä tappiot sijoittajien maksettaviksi. The Lloyd's management then passed these losses on to the Names. Tietenkin johto päättää uusien organisointimuotojen käyttöönotosta. Of course, management decides on the introduction of new forms of organization.
 • hallinta
  Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS) Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Tulvariskien arviointi ja hallinta (keskustelu) Assessment and management of flood risks (debate) Ja niin on myös ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMAS. And so is EMAS, the eco-management and audit scheme.
 • hallinto
  Painotan tässä sanaa "hallinto". I stress the word "management". Hallinto on avain tulevaisuuteen. Management is the key to the future. Viittaan myös välineeseen new public management (uusi julkinen hallinto), jonka avulla välttämätön arviointi voidaan ottaa käyttöön. I would also mention the new public management instrument, which can be used during the required evaluation.
 • johtaminen
  Toinen tärkeä ala on kevyt johtaminen. My second point concerns lean management. Poliittinen johtaminen on hyvin tärkeää. Political management is extremely important. Toimintoperusteinen budjetointi ja johtaminen ovat tämän uudistuksen kulmakiviä. Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
 • yritysjohtaminen

Definition of management

 • Administration; the use of limited resources combined with forecasting, planning, leadership and execution skills to achieve predetermined specific goals
 • Judicious use of means to accomplish an end

Examples

 • Excellent time management helped her succeed in all facets of her life

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net