English-Finnish translations for matter

 • aineAineesta - ja sen tuotannosta - tiedetään edelleen vain vähän. We still know little about this substance, and its production, for that matter. Kysymys nousi esille, kun Skotlannissa epäiltiin TBT:llä olevan yhteys MS-tautiin. Tiedossa on joka tapauksessa, että kyseinen aine vaikuttaa keskushermostoon. The matter arose when in Scotland they suspected there was a link between TBT and MS. It is in any case known that this substance affects the central nervous system. Mikä on lempiaineesi koulussa?
 • materiaMaailmankaikkeuden materia koostuu pääosin vedystä ja heliumista.Elämässä ole tarkoitus vain kerätä materiaa.
 • aiheSe ei ole akateemisen tutkimuksen aihe. It is not a matter for academic study. Meillä tosin on nyt myös käsiteltävänä poikkeuksellisen vakava aihe. But we now turn to an extremely grave matter. Arvoisa puhemies, tämä on erittäin vakava aihe... Mr President, this is a very serious matter...
 • asiaTämä on todellakin keskeinen asia. This is, indeed, a key matter. Tämä asia vain näyttää mitättömältä. This matter only seems trivial. Liikenneturvallisuus on vakava asia. Road safety is a serious matter.
 • haitata
 • hätäIso hätä vai pieni hätä?
 • merkitäHeille vapaa liikkuvuus voi merkitä elämää tai kuolemaa. For them, freedom of movement may be a matter of life or death. Toiseksi walesilaista karjaa ei voida merkitä suojattua maantieteellistä merkintää koskevan lain nojalla walesilaiseksi ennen 24 kuukauden ikää. On another matter, Welsh cattle under 24 months of age cannot be labelled as Welsh under PGI legislation. Euroopan unioni on lujasti päättänyt merkitä tämän humanitaaristen kysymysten erityisnäkökohdan kansainvälisten foorumien esityslistalle. The European Union is determined to include this special angle on humanitarian matters on the agenda at international forums.
 • olla merkitystäSillä, lähetetäänkö vetoomukset faksilla, tavallisessa kirjeessä vai sähköpostitse, ei pidä olla merkitystä. It must not matter if they are sent by fax, ordinary letter or by electronic mail. Näillä asioilla pitää olla merkitystä Maailmanpankille ja kansainväliselle yhteisölle. These matters should be of concern to the World Bank and to the international community. Meidän täytyy toimia ainoastaan niiden asioiden parissa, joissa Euroopan unionilla on lisäarvoa ja joissa sillä voi myös todellakin olla merkitystä. We should only concern ourselves with matters where the European Union can provide added value and can really be of significance.
 • ongelmaTämä on siis tekninen ongelma. So that is a technical matter. Tämä ei ole niinkään uusiin määräyksiin liittyvä ongelma. It is not so much a matter of new rules. Tähän sitä paitsi kiteytyy yksi parlamentin ongelma. For that matter, this sums up Parliament's problem.
 • pulma
 • seikkaPyyntiponnistus on selvästi kaikkein tärkein seikka. Clearly, it is the fishing effort that matters. Toinen seikka koskee maantieteellistä siirtymistä. A second matter concerns urban and rural shifts. Tämä on ehkä itsessäänkin jo järkyttävä ja huolta aiheuttava seikka. This is, perhaps, a shocking thing per se and a matter of concern.
 • tilanneTilanne on nyt kuitenkin tämä. That is how matters stand, however. Ei – tällä kertaa tilanne on toinen. No, this time it is a different matter. Tämä ristiriitainen tilanne meidän on korjattava. It is an odd matter that we have to fix.

Definition of matter

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2023 DictionaryPro.net