English-Finnish translations for measure

 • mitta
  Se on aidon demokraatin mitta. This is the measure of a true democrat. Se on tietyllä tavalla meidän sivistyksemme mitta. In a way, this is a measure of how civilised we are. Tänään käsiteltävä asia on inhimillisyytemme mitta. We are today dealing with an issue that is a measure of our humanity.
 • mitata
  Etuja voidaan kuitenkin mitata myös. However, benefits, too, can be measured. Ihmisyksilön arvoa ei voi mitata. The value of a human person cannot be measured. Hän on saattanut mitata peltonsa väärin. It may be that he measured his land incorrectly.
 • toimenpide
  Kyseessä on yhteisön laajuinen toimenpide. It is a Community-wide measure. Jokainen toimenpide kuvaillaan erikseen. It will be a measure-by-measure description. Tämä on kuitenkin vain yksi toimenpide. However, that is just one measure.
 • etäisyys
 • määrä
  Nämä määrä ovat ainoastaan lievittäviä. These measures are palliative. Mihin konkreettisiin toimiin nyt on määrä ryhtyä? What are the concrete measures to be taken? Tässä tarvitaan suuri määrä valvontatoimia. There will be a flood of control measures here.
 • mittari
  BKT on kuitenkin vain tuotannon mittari. But GDP is only a measure of production. Bruttokansantuote on tunnetuin mittari kaikkialla maailmassa. Gross domestic product is the best known measure worldwide. Minusta vaikuttaa siltä, että saadut voitot ovat parhain kilpailukyvyn mittari. It seems to me that profits are the best measure of competitiveness.
 • mittasuhde
 • mittatikku
 • mittaus
  Tulosten mittaus on vaikea tehtävä, käytännössä mahdoton. It is a hard task to measure results, however; in practice it is impossible. Tässä tapauksessa kattava mittaus on välttämätöntä, koska muuten ei ole vielä puhettakaan ilmanlaadun parantumisesta. Representative measurement is necessary here, otherwise air quality will not improve. Kyseisille parlamentin jäsenille sanon vain, että meillä on digitaalinen ajopiirturi, jolla mittaus voidaan tehdä. To these Members, I would simply say that we have a digital tachograph that can provide the measurements.
 • tahti
  verkkainen tahti
 • mittaaminen
  Pelkkä päästöjen mittaaminen ei paranna ilmanlaatua. The measurement of emissions alone does not improve air quality. Jäsenvaltioiden on saatettava laivastojensa uudelleen mittaaminen päätökseen mahdollisimman pian. The Member States must complete the re-measurement of their fleets as soon as possible. Jos mittaaminen ei ole mahdollista, se laskee pakkausmerkintöjä koskevan säännön arvostusta. If it is not possible to measure, then the rule on labelling will be brought into disrepute.
 • mittailla
 • tähti

Definition of measure

 • A prescribed quantity or extent
 • The act or result of measuring
 • Metrical rhythm
 • A course of action
 • To ascertain the quantity of a unit of material via calculated comparison with respect to a standard
 • To be of , to have (a certain measurement
 • To estimate the unit size of something
 • To judge, value, or appraise
 • To obtain or set apart; to mark in even increments
 • To adjust by a rule or standard
 • To allot or distribute by measure; to set off or apart by measure; often with ''out'or ''off''

Examples

 • a measure of salt
 • Honesty is the true measure of a man
 • The villagers paid a tithe of a thousand measures of corn
 • the greatest common measure of two or more numbers
 • coal measures; lead measures
 • a poem in iambic measure
 • We measured the temperature with a thermometer.   You should measure the angle with a spirit level
 • The window measured two square feet
 • I measure that at 10 centimetres

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net