English-Finnish translations for measurement

  • mittaus
    Tässä tapauksessa kattava mittaus on välttämätöntä, koska muuten ei ole vielä puhettakaan ilmanlaadun parantumisesta. Representative measurement is necessary here, otherwise air quality will not improve. Kyseisille parlamentin jäsenille sanon vain, että meillä on digitaalinen ajopiirturi, jolla mittaus voidaan tehdä. To these Members, I would simply say that we have a digital tachograph that can provide the measurements. On selvää, että tämä on parempi valvontatapa kuin se, että mittaus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa sattumanvaraisena ajankohtana. Needless to say, this is a more effective monitoring method than the random measurement method used twice a year.
  • mitta
    Kappa on vanha mitta.Ota mitat tuosta ovesta.Onko sinulla metrin mittaa?
  • mittaaminen
    Pelkkä päästöjen mittaaminen ei paranna ilmanlaatua. The measurement of emissions alone does not improve air quality. Jäsenvaltioiden on saatettava laivastojensa uudelleen mittaaminen päätökseen mahdollisimman pian. The Member States must complete the re-measurement of their fleets as soon as possible. Ymmärrän, että konetehon mittaaminen kilowatteina on ongelmallista ja että sitä on vaikeaa panna täytäntöön. I can understand that the measurement of engine power in kilowatts is problematic and difficult to enforce.
  • mittaustulos

Definition of measurement

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net