English-Finnish translations for meet

 • kohdata
  Me haluamme kohdata toisemme julkisuuden valossa emmekä astua esiin ainoastaan tummina varjoina. We wish to meet each other in full view and not as shadowy figures. Euroopan unioni tarvitsee joustavuutta voidakseen edistyä ja kohdata globalisaation haasteet. Europe needs flexibility to move forward and meet the challenges of globalisation. Voima kohdata kyseiset haasteet, meidän voimamme, on yksinomaan unionissa. The strength to meet these challenges – our strength – lies solely in our Union.
 • tavata
  Toivon, että voimme tavata myös siellä. I hope we may be able to meet there, too. Minulla oli tilaisuus tavata asianomaiset Euroopan parlamentin jäsenet. I had the opportunity to meet the MEPs involved. Olen varma, että meillä on tilaisuus tavata uudestaan. I am sure we will have the chance to meet up again.
 • kokoontua
  Toistaiseksi vain jotta ne voisivat jatkaa toimintaansa ja kokoontua. Just to exist and to meet, for the moment. Hallintokomitea aikoo nyt kokoontua ja päättää asiasta. The Management Committee will now meet and make a decision. Emme voi kokoontua tänne ensi vuonna tekemään samat johtopäätökset. We cannot meet here next year and draw the same conclusions.
 • nähdä
  Toivottavasti neuvoston kokouksessa ei nähdä vääriä ennustajia. I hope there will be no false prophets at the Council meeting. On hienoa nähdä sinut täällä, ja toivon, että voimme tavata henkilökohtaisesti. It is wonderful to see you here, and I hope we can meet personally. On mukavaa, että voimme nähdä eri työryhmien kokousten esityslistat. It is splendid to be able to see agendas for meetings in the various working parties.
 • noutaa
  Noudin polkupyörän huollostaNoudamme tarpeettomat kirjanne hyväntekeväisyyteenSesse nouti ampumani sorsan hyisestä vedestä
 • täyttää
  Tuo täyttää parlamentin toiveet. That meets Parliament's wishes. Meidän täytyy täyttää heidän odotuksensa. We must meet their expectations. Tämä tapaus täyttää kaikki vaatimukset. This case meets all the requirements.
 • tutustua
  Tuolloin minulla oli tilaisuus tutustua Ricardo Lagosiin, kun hän toimi maansa julkisista hankinnoista vastaavana ministerinä ja minä kotimaani vastaavana ministerinä. It was then that I had the opportunity to meet him: he, Minister for Public Works in his country, and I in mine. Kansalaiset saavat oikeuden tutustua asiakirjoihin neuvoston ja parlamentin yhdessä laatimien sääntöjen pohjalta. The European Parliament plays a key role in the application of transparency. We would have appreciated more openness in Council meetings. Jos me emme saa oikeutta tutustua asiakirjoihin, mikään EU:n toimielimistä ei täytä tehtäväänsä tai kansalaisten odotuksia. If we are not given access to the documents, none of the EU institutions will be fulfilling its role or meeting our citizens' expectations.
 • vastata -Vn
 • miitti
 • tulla vastaan
  Haluan ilmaista kiitokseni jäsen Seppäselle hänen valmiudestaan tulla vastaan. Mielestäni voimme hyvin laajalti hyväksyä mietinnön sen nykyisessä muodossa. I want to express my thanks to Mr Seppänen for his willingness to meet us halfway, and I believe that we can very largely agree to the report in its present form.
 • [[vastata]] ''...''[[-Vn]] ''(illative case)''

Definition of meet

Examples

 • Fancy meeting you here! Guess who I met at the supermarket today?
 • Lets meet at the station at 9 oclock. Shall we meet at 8 p.m in our favorite chatroom?
 • Im pleased to meet you! Id like you to meet a colleague of mine
 • I met my husband through a mutual friend at a party. It wasnt love at first sight; in fact, we couldnt stand each other at first!
 • I met with them several times. The government ministers met today to start the negotiations
 • England and Holland will meet in the final
 • The two streets meet at a crossroad half a mile away
 • The right wing of the car met the column in the garage, leaving a dent
 • The carpet meets the wall at this side of the room.The forest meets the sea along this part of the coast
 • This proposal meets my requirements. The company agrees to meet the cost of any repairs
 • The eye met a horrid sight. He met his fate
 • OK, lets arrange a meet with Tyler and ask him.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net