English-Finnish translations for mine

 • miina
  Miten niitä nimitetään, jalkaväkimiinoiksi, maamiinoiksi, panssarimiinoiksi - on itse asiassa samantekevää, miina on miina ja miina on ase ja miina on julma ja tappava! Whether we call them anti-personnel mines, landmines or anti-tank mines, at the end of the day, a mine is a mine, a mine is a weapon and as such it is an inhuman and deadly device. Cunningham ja minä olemme esittelijöitä henkilö miina-, emmekä jalkaväkimiina-asioissa. Mr Cunningham and myself are rapporteurs not for but against antipersonnel mines - or rather I would prefer to call them anti-people mines. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen juuri saanut kuulla, että miina on tappanut Afganistanissa kaksi espanjalaista sotilasta ja haavoittanut vakavasti muita espanjalaisia. Ladies and gentlemen, I have just heard that two Spanish soldiers have been killed by a mine in Afghanistan and others - also Spanish - have been seriously injured.
 • kaivos
  Almadénin kaivos suljettiin vuonna 2003. The Almadén mine has been closed since 2003. Uusi kaivos Kittilässä on Euroopan suurin, ja sen vuosituotanto on 5 000 kiloa kultaa. The new mine in Kittilä is the biggest in Europe with a yearly production of 5 000 kg of gold. Australiassa estettiin äskettäin kiinalaisen kaivosyhtiön yritys ostaa harvinaisia maametalleja louhiva kaivos. The take-over of a rare earth elements mine by a Chinese mining company was recently blocked in Australia.
 • minun
  Demokraattina antanette ystävällisesti minun esittää omani. As a democrat, kindly let me express mine. Nämä ovat UNFPA:n sanoja, eivät minun. Those are the words of the UNFPA, not mine. Se on teidän päätöksenne, ei minun. That is your choice, not mine.
 • kaivaa
  Jos kivihiiltä ei enää voida kaivaa Euroopassa, sitä on tuotava Yhdysvalloista tai Australiasta. If coal could no longer be mined in Europe, we would have to import it from the United States or Australia. Kaivetaan ensin lapioilla oja tästä tuonne pellon laitaan.Vuoren läpi voidaan kaivaa tunneli.
 • käytävä
  Lamellitalon lamellit on yhdistetty käytävillä.Maanpinnalle ruokailemaan tulleet kastemadot pujahtavat häirittäessä maanalaiseen käytäväänsä.
 • louhia
  Se, mistä meidät on kutsuttu keskustelemaan, koskee sitä, milloin, miten ja minkälaisin ympäristövaikutuksin päätämme louhia sitä. What we are being called upon to debate is when, how and with what environmental impact we decide to mine it. Ensiksikin täytyy huolehtia siitä, että UNITA ei voi enää louhia timantteja ja ostaa siten uudenaikaisia aseita. First of all, there is a need to ensure that UNITA can no longer mine diamonds and buy modern weapons with the proceeds from their sale.
 • miinoittaa
 • minun minä
 • mun
  Taas sää voitit mun!
 • suihku
 • avolouhos
 • hopeakaivos
 • louhia/kaivaa (malmia)
 • vahingoittaa miinalla
 • vaurioittaa miinalla
 • [[vahingoittaa]] [[miina]]lla
 • [[vaurioittaa]] [[miina]]lla

Definition of mine

 • ''often used when speaking as God or another important figure who is understood from context.''

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net