English-Finnish translations for need

 • tarvita
  Lisää direktiivejä ei tarvita. We do not need more directives. Siinä ei tarvita Eurooppa-lakeja. No European law is needed for that. Sen vuoksi 61 artiklaa ei tarvita. Therefore, Article 61 is not needed.
 • tarve
  Rahoituksen tarve on ilmeinen. The need for finance is evident. Ensinnäkin tarve irrottaa tuet tuotannosta. Firstly, the need for decoupling. Siitä tarve säännellä hintoja. Hence the need to regulate prices.
 • puute
  Tämä puute on korjattava mahdollisimman nopeasti. This inadequacy needs to be rectified as soon as possible. Valvonnan puute on eräs vakava ongelma, joka on korjattava. One serious issue that needs to be addressed is the lack of controls. Meidän täytyy tunnustaa, että tämä sopimuksen puute aiheuttaa muita ongelmia. We need to recognize that other problems arise because of this lack of an agreement.
 • täytyä
  Minun täytyy käydä kaupassa.Minun täytyy jo olla myöhässä! Olen varmasti jo myöhässä!Tuon naisen täytyy olla rikas. Tuo nainen on varmaankin rikas.
 • vaatia
  Kuluttajina meillä on oikeus vaatia parempaa. As consumers we need something better than this. Ette ole halunneet vaatia sääntelyä silloin, kun se olisi ollut tarpeen. You have not allowed regulations to be imposed when they were needed. Tämänkaltaisista asioista keskusteltaessa tarvitaan selkeyttä, jota meillä on myös oikeus vaatia. We need and are entitled to expect clarity in discussing things like this.
 • olla pakko
 • pitää
  Niiden pitää olla pikaisia ja rohkeita. They need to be quick and daring. Tämän edistämiseksi pitää ryhtyä laajaan kampanjaan. A general campaign is needed here. Meidän pitää tehdä jotain tälle asialle. We need to do something about this.

Definition of need

 • A for something; something
 • Lack of means of subsistence; poverty; indigence; destitution
 • To have an absolute requirement for
 • To want strongly; to feel that one must have something
 • To be obliged or required (to do something
 • To be required; to be necessary
 • To be necessary (to someone

Examples

 • Theres no need to speculate; we can easily find out for sure
 • She grew irritated with his constant need for attention
 • Our needs are not being met
 • Ive always tried to have few needs beyond food, clothing and shelter
 • Living things need water to survive
 • After ten days of hiking, I needed a shower and a shave
 • You need not go if you dont want to

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net