English-Finnish translations for notice

 • huomata
  Äänestäjät ovat alkaneet huomata tämän. The voters are starting to notice. Eikö pitäisi jo huomata, mistä nämä aseet ovat peräisin? Should someone not have noticed where these weapons came from? Euroopan unioni voisi tukea Kosovoa ikuisesti ja tuskin huomata sitä. The European Union could subsidise Kosovo for ever and hardly notice it.
 • ilmoitus
  Ensimmäisessä vaiheessa lähetetään virallinen ilmoitus, ja sen olemme tehneet. The first is the letter of formal notice, which we have sent out. Tämän päivän äänestyksessä päätetään, miten kauan ennen tarkastusta ilmoitus on annettava. How much notice should be given will be decided in the vote today. Tällä kertaa väestölle lähetettiin vuokrasopimuksen uusimisesta ilmoitus, joka on voimassa viisi vuotta. This time, a lease renewal notice that is valid for five years has been sent to the population.
 • varoitus
  Varoitus on edelleen voimassa, vaikka jäsentenkin varmasti muistamaan appelsiinimehutapaukseen liittyvät seikat eivät enää olekaan. The notice is still in force, although of course references to the orange juice case, which honourable Members will recall, no longer apply. Tämä oli meille opetus ja varoitus.Muista, että tämä oli viimeinen varoitus!
 • arvostelu
 • havainto
 • havaita
  Näin ei voida havaita tapahtuvan todellisuudessa. That is something that, in reality, is not noticeable. Kolmanneksi voimme havaita, että tarpeettomia pakkauksia on edelleen runsaasti. Thirdly, we still notice there is a great deal of unnecessary packaging. Oikeutettua kärsimättömyyttä asian suhteen voidaan havaita erityisesti mustan väestön keskuudessa. There is a noticeable, justifiable impatience, particularly among the black population.
 • huomautus
  Olisi pyrittävä saamaan takeita, mutta asiasta olisi myös esitettävä huomautus. Assurances should be sought, but notice should also be served. Tällä hetkellä virallinen huomautus saapuu jäsenvaltioon usein viikon kuluttua päätöksestä. Today, the formal notice will often reach the Member State a week after the decision. Italialle ja Ranskalle on lähetetty perusteltu lausunto ja Espanjalle virallinen huomautus. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain.
 • huomio
  Avoimen koordinointimenetelmän kautta toimiva työllisyysprosessi on ollut nyt käynnissä jo viisi vuotta, ja on havaittavissa, että siihen kiinnitetty huomio on vähentynyt voimakkaasti. The employment process based on the open coordination method has now been running for some five years, and a dramatic decline has been noticed in the level of attention given to this. Huomio: käännös vasempaan päin!Työturvallisuus on yleisenä huomion kohteena.
 • juliste
 • noteerata
 • panna merkille
  Tämä kannattaa panna merkille. This is something that also deserves notice. Olette kaikki voineet panna merkille, että näköpiirissä oleva euron käyttöönotto on jo nyt hyvin suuri vakauttava tekijä. You must all have noticed that the prospect of the euro is already providing a very firm element of stability. Juuri näiden seikkojen perusteella voin panna merkille, että uusiutuvaa energiaa koskevaa aihetta ei korosteta innovaatioita koskevien painopisteiden joukossa. It is precisely in the spirit of these that I notice a lack of emphasis on the topic of renewable energy among the priorities for innovation.
 • tiedonanto
  Tiedonanto hyväksytään komissiossa luultavasti huomenna.The notice will probably be ratified tomorrow in the Commission. Tiedonanto sovitettiin yhteen parlamentin viimeisen päätöksen kanssa, joten direktiivin ja tiedonannon välillä ei ole ristiriitaa.This notice was adapted to the last parliamentary resolution so that there is no conflict between the directive and the draft notice. Minun tietojeni mukaan suunniteltu tiedonanto tekee tyhjäksi direktiivin periaatteet, ja näin ollen pidän sitä melko tarpeettomana. As far as I know, the notice planned makes the principles of the directive obsolete, and to that extent I consider it redundant.
 • tutkia
  Aiomme tutkia asiaa nähdäksemme, mitä on vielä tehtävissä näin lyhyessä ajassa. Pidän teidät ajan tasalla. We shall look into the matter and see what can still be done at such short notice, and I will keep you informed. Havaitsimme sen, kun meidän piti tutkia Flechardin tapausta, jota muuten ei vieläkään ole selvitetty läheskään loppuun. We noticed this when we had to investigate the Flechard affair, which, as it happens, has still not been sorted out. Tutki potilas onnettomuuspaikalla vaatteita riisumatta.
 • tutkiskella

Definition of notice

Examples

 • He took no notice of the changes, and went on as though nothing had happened
 • Shall we post a notice about the new policy?
 • I always read the death notices in the paper
 • The sidewalk adjacent to the damaged bridge stonework shall be closed until further notice.
 • I gave her her mandatory two weeks notice and sacked her
 • I cant work here any longer. Im giving notice
 • I dont mind if you want to change the venue; just give me some notice first, OK?
 • Did you notice the flowers in her yard?

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net