English-Finnish translations for notify

  • ilmoittaa
    Niiden pitää siinä tapauksessa ilmoittaa ennalta suunnitelmistaan komissiolle. They have to notify their plans to the Commission. Pidämme hyvin valitettavana, että Saksan liittovaltion viranomaisilta kesti niin pitkään ilmoittaa asiasta. We are very unhappy that it took so long to notify the federal authorities. Ehdotusten mukaan monet sellaiset yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ja erityisesti sosiaalipalvelut, joita ei aiemmin tarvinnut ilmoittaa, olisi nyt ilmoitettava. Many services of general economic interest, in particular social, which did not previously notify, would now have to notify.
  • huomauttaa
    Arvoisa puhemies, haluan huomauttaa, että tarkistuksen 1 toisesta osasta voidaan joka tapauksessa vielä äänestää. Mr President, I should like to notify you that, at any rate, it is still possible to vote on the second part of Amendment No 1. Jarin opettaja huomautti hänelle huonosta käytöksestä.Mari huomautti, että hän ei halua maitoa kahviinsa.
  • saattaa jnk tietoon
  • tiedottaa
    Mutta luulenpa, että komissio tulevaisuudessa miettii tätä asiaa ja tiedottaa meille siitä. But I assume that the Commission will consider this at a later date and notify us accordingly. Me olemme jo pitkään vaatineet komissiolta, että se tiedottaa tällaisista päätöksistä aina ensin parlamentille ja vasta sitten lehdistölle. For a long time, we have been asking the Commission always to notify Parliament first when such decisions have been taken, and only then to notify the press. Komissio tiedottaa kuitenkin vaatimuksenne välittömästi OLAFille, ja olen aloittanut selvitykset hallinnollisten tutkimusten osalta. However, the Commission will immediately notify OLAF of your demands and, as far as the administrative investigation is concerned, I have set the procedure of clarification in motion.

Definition of notify

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net