English-Finnish translations for occupation

 • miehitys
  Miehitys pitää lopettaa välittömästi. The occupation must end immediately. Sotilaallinen miehitys jatkuu edelleen. This military occupation is still ongoing. Palestiinassa miehitys on läsnä kaikkialla. In Palestine, the occupation is omnipresent.
 • ammatti
  Kuljetusalan ammatti on jo nyt enemmän kuin mikään muu todella eurooppalainen ammatti. The occupation of road haulier is already second to none in terms of being a truly European occupation. Suurimmassa osassa Euroopan maita ammatti- ja alakohtainen eriytyminen ovat pysyneet lähes ennallaan. In most European countries, segregation by occupation and sector remains almost unchanged. Vain seitsemän prosenttia viljelijöistä on alle 35-vuotiaita, minkä vuoksi tämä ammatti on hälyttävästi taantumassa. Only 7% of farmers are under the age of 35, with the result that this occupation is an alarming state of decline.
 • työ
  Tämä työ pitäisi huomioida erityisenä työtehtävänä, johon liittyisi korvaus. This work demands to be covered by a special occupational status linked to remuneration. Yhä useammat naiset Euroopassa käyvät työssä, ja heidän täytyy pystyä sovittamaan perhe ja työ yhteen. More and more women in Europe are going out to work and have to be able to juggle their occupational and family responsibilities.
 • ajanviete
  Lueskella ajanvietteeksi.
 • ammatillinen
  Epätyypillisissä työsuhteissa oleville olisi annettava enemmän turvaa, esimerkiksi ammatillinen asema. Those in non-standard work should be given greater security, for instance an occupational status. Nykyään vaikuttaa siltä, ettei ammatillinen altistuminen useimmissa työskentelytilanteissa ylitä 1 ppm: ää. Today, it appears that, in the majority of work situations, occupational exposure does not exceed 1 PPM. Ammattiin pääsylle jo esitetyt vaatimukset - hyvä maine, taloudellinen tilanne ja ammatillinen pätevyys - säilytetään. The conditions already laid down for accessing the occupation - namely good repute, financial standing and professional competence - are maintained.
 • omistus
 • ala (ammatti)
 • hallussapito

Definition of occupation

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net