English-Finnish translations for outstanding

  • erinomainenTämä oli erinomainen saavutus. It was an outstanding achievement. Meillä on nyt erinomainen esimerkki tasapainoisuudesta. This is an outstanding example of balance. Pääministeri Verhofstadt, erinomainen suoritus. An outstanding performance, Mr Verhovstadt.
  • esiinpistävä
  • huomattavaMe sosiaalidemokraatit haluamme tuoda selvästi esiin, että yksi keskeisistä ongelmista on huomattava liikakapasiteetti. We social democrats want to make it clear that one of the central problems is the outstanding overcapacity. Tämä on Euroopan parlamentin huomattava tuki jäsenvaltioiden pyrkimyksille saattaa kansalliset talousarviot tasapainoon. This represents an outstanding gesture of support by the European Parliament to help Member States balance their national budgets. Vielä tärkeämpää on se, että talousarviot toteutetaan vieläkin alemmalla tasolla, mikä johtaa siihen, että käyttämättä jääneitä talousarviositoumuksia on huomattava määrä. What is more, the budgets are implemented at a still lower level, which results in a significant amount of outstanding budgetary commitments (RELs).
  • maksamatonmaksamattomat laskut
  • merkittäväIrlanti on koheesiopolitiikan merkittävä saavutus. Ireland is the cohesion policy's outstanding success. Neljänneksi meillä on edelleen merkittävä maksumalliin liittyvä ongelma. Fourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model. Tämä puheenjohtajakausi on merkittävä maalis- ja toukokuussa tapahtuneen kahden merkittävän tapauksen vuoksi. This presidency is remarkable because of the two outstanding events which occurred in March and May.
  • silmäänpistävä

Definition of outstanding

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net