English-Finnish translations for pass

 • läpäistä
  Tulevan lainsäädännön pitäisi aina läpäistä testi siitä, että se on helppo ymmärtää ja sen tarkoitus ja vaikutus ovat selviä. Future legislation should always pass the test of being easily understood and transparent in purpose and effect. SWIFT-sopimus on eräänlainen demokratian testi, joka meillä kaikilla on velvollisuus läpäistä kansalaistemme edun vuoksi. The SWIFT agreement is a kind of democratic test that we are all duty-bound to pass for the good of our fellow citizens. Käsittääkseni Latviassa elävien unkarilaisten on lähes mahdotonta läpäistä niin sanottuja kansalaisuuskokeita siitä huolimatta, että he ovat saaneet koulutuksensa kyseisessä maassa. I understand that for Hungarians living in Latvia, it is nearly impossible to pass the so-called citizenship exams, despite the fact that they have been educated there.
 • käydä
  Emme voi käydä vaihtokauppaa passeista. We cannot have passport swaps. Arvoisa puhemies, näin huonosti ei tarvitse käydä. Matters need not reach this pass. Emme saisi käydä keskustelua vainosta ilman, että viitataan asiaan, jota ei ole vielä otettu esiin tässä parlamentissa. We should not allow a debate on persecution to pass without reference to an issue which has not yet been raised before this House.
 • ohittaa
  Todellisuutta ei enää voida ohittaa. Reality is no mere passing detail. Tämä luotain ohittaa maapallon 500 englantilaisen mailin (800 km: n) etäisyydeltä 68 000 km: n tuntinopeudella! This probe is going to pass the earth at a distance of 500 miles and at a speed of 68 000 km/h. Viime viikkojen tapahtumia ei voida ohittaa hiljaisuudella. What has happened in the last few weeks cannot be passed over in silence.
 • päästä läpi
 • sola
  Olemme lisäksi keskustelleet neuvostossa siitä, olisiko Hörbranzin sola Lindausta Sankt Margaretheniin jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Furthermore, in the Council we have debated whether or not to exclude the Hörbranz Pass, the Lindau-St. Tie kulkee vuorten välisessä solassa.Rakennusten välinen sola on varattu palokujalle.
 • kulkulupa
  Sen vuoksi teidän olisi mielestäni huomautettava viranomaisille vielä kerran siitä, että tämä kulkulupa on voimassa EU:ssa. That is why I think you should remind the authorities once again that this pass is valid within the EU.
 • mennä läpi
  Suostuttuamme äänestämään tyhjää sen sijaan että olisimme äänestäneet mietintöä vastaan, sosialistiryhmä antoi vastavuoroisesti tämän tarkistuksen mennä läpi. In return for our agreement to abstain at the end rather than voting against, the Socialists agreed to let this amendment pass.
 • reitti
  Jos emme estä tämän hengenvaarallisen lastin lähtöä matkaan, sen reitti kulkee hyvin läheltä Irlannin kaakkoisrannikkoa ja minun vaalipiiriäni Leinsteriä. Indeed, unless we prevent this deadly cargo from setting out on its journey, it will pass within a very short distance of the south-east coast of Ireland and my constituency of Leinster, Ireland.
 • siirtyä
  Miten voimme siirtyä sanoista tekoihin? How can we pass from words to deeds? Haluaisin nyt siirtyä käsittelemään sisäisiä markkinamekanismeja. Let me now pass to the internal-market mechanisms. siirry sivustolle
 • syöttää
  Vauvaa ei ole vielä tänään syötetty.Syötin salasanani, mutta tietokone ei hyväksynyt sitä.Jalkapallossa puolustaja tavallisesti syöttää pallon hyökkääjälle.
 • ylittää
  Sillä tuhansien laittomien maahanmuuttajien ei ole mahdollista ylittää rajaa huomaamatta. Hordes of illegal immigrants can hardly pass by unnoticed. Ylitin tien.Lentokone ylitti pellon.
 • antaa
  Voin antaa sitä koskevan kirjeenvaihdon hänen käyttöönsä. I am prepared to pass the correspondence on to him. Voimmehan antaa tämän päätöslauselman, mutta miten se vaikuttaa? We may pass this motion but what effect will it have? En usko, että me voimme tai että meidän pitäisi antaa lainsäädäntöä tällaisin perustein. I do not think we can or should pass laws on that kind of basis.
 • asiaintila
  Tosiasia on asiaintila, joka vallitsee.Tällöin lause väittää todellisuudesta jotakin, se väittää, että sen kuvaama asiaintila vallitsee.
 • hyväksyttää
  Putkityöt pitää hyväksyttää taloyhtiöllä, koska esimerkiksi valitsemasi uusi hana voi olla soveltumaton talon järjestelmään.
 • jatkua
  Tällainen tietokatkos ei voi enää jatkua, ja presidentti Idriss Débyn on välitettävä kaikki hallussaan olevat tiedot eteenpäin. This lack of information cannot be allowed to continue and President Idriss Deby must pass on the information that he has. Ohjelma jatkuu mainosten jälkeen.Aarnimetsä jatkuu horisonttiin asti.
 • jättää väliin
 • kadota
  Kaulaliinani on kadonnut.Hän katosi väkijoukkoon.
 • kulkea
  Jos mitään ei tapahdu, niin sitten ainakaan olympialiekin ei pitäisi kulkea Tiibetin läpi. If nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory. Teitä, joilla autot voisivat kulkea, suljetaan keinotekoisesti liikennemerkeillä tai sijoittamalla kukkaistutuksia. Roads where automobiles could pass are artificially closed with traffic signs or by the placement of flower planters. He eivät saa matkustaa toisiin jäsenvaltioihin eivätkä kulkea toisten jäsenvaltioiden läpi palatessaan alkuperämaahansa. They may not travel to other Member States nor pass through other Member States on their return to their country of origin.
 • kulua
  Kuinka paljon enemmän aikaa täytyy vielä kulua? How much more time will have to pass? Se on antanut tämän määräajan kulua umpeen. That deadline has been allowed to pass. Hän antoi viiden erittäin kriittisen vuoden kulua ohitse. He allowed five extremely crucial years to pass by.
 • kuolla
  Ukki kuoli sydänkohtaukseen 82-vuotiaana.Perussairauteen, kuten poskiontelotulehdukseen, josta nuori ihminen selviää pelkällä sairastamisella, voi yli 85-vuotias kuolla.
 • liikkua
 • liikuttaa
  Kursoria voi liikuttaa näytöllä tietokoneen hiirtä liikuttamalla.Loppukohtaus liikutti minua.
 • lippu
  Sillä on oma parlamentti, oma valuutta, oma presidentti, oma ulkoministeri, omat ulkorajat, oma lippu, hymni, passi ja ajokortti. It has its own Parliament, its own currency, its own president, its own foreign minister, its own external borders, its own flag, anthem, passport and driving licence.
 • lykätä
  Eihän ole mahdollista toistuvasti lykätä välttämättömiä uudistuksia ja siten siirtää kustannuksia tuleville sukupolville? Surely it cannot be acceptable for necessary reforms to be repeatedly postponed, thus passing burdens on to future generations? Lykkäsin lääkäriin menoa liian paljon. Olin lopulta tosi kipeä.Hän lykkäsi kirjeen kolmessa minuutissa
 • mennä
  Jos tämä tarkistus hyväksytään, sen pitäisi väistämättä mennä sovitteluun. If passed, it would necessarily have to go to conciliation. Jäsen Fatuzzo, olisi ollut sääli antaa tilaisuuden mennä ohi. Mr Fatuzzo, it would have been a pity to let the opportunity pass. Pahoittelemme, ettei hyväksytyssä päätöslauselmassa mennä tarpeeksi pitkälle Haitin ja sen kansan puolustamisessa. We regret that the resolution passed does not go far enough in defending Haiti and its people.
 • muuttua
  Ajan myötä heimopäälliköiden asemasta tulee kuitenkin entistäkin tukalampi, ja tästä johtuva ärtyneisyys voi milloin tahansa muuttua vihaksi, josta seuraa välittömästi vapautussota. But as time passes, their presence is becoming more and more embarrassing, and at any time irritation may turn to hate, with a war of liberation just around the corner.
 • ojentaa
  Voisitko ojentaa sakset?Ei ole mukavaa ojentaa ilkikurisia lapsia.Tapahtuneen johdosta komppanian päällikkö oli velvollinen ojentamaan syyllisiä.
 • passata
  Sinua saa sitten aina passata!Meikäläinen passaa tämän viikon kierroksen.Kyllä se passaa.
 • passi
  Jos henkilöllä on passi, hän voi käyttää sitä. If one holds a passport, one can use it. Se on eräänlainen passi, joka sallii tuotteen pääsyn EU:n kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille. It is a sort of passport which allows access to all EU markets. Periaate on "yksi henkilö - yksi passi" -vaatimus. The principle is that of 'one person-one passport'.
 • pistää
  Pistin itseäni neulalla.Teurastaja pistää tainnutetun eläimen.Ampiainen pisti minua.
 • pisto
  Ampiaisen, mehiläisen tai kimalaisen pisto voi kuitenkin aiheuttaa allergisoituneelle ihmiselle anafylaktisen reaktion.pisto sydämessäOpe piti pistot.
 • poistua
  Poistua kotoaan, bussista, junasta, maastaMinun on nyt valitettavasti poistuttava.Olkaa hyvä ja poistukaa!
 • pyyhkäisy
 • säätää
  Emme voi säätää lakeja siltä perustalta, että "katsotaan mitä tapahtuu". We cannot pass laws on the basis of 'Let's see what happens'. En kannata lainkaan sitä, että EU säätää lakeja jäsenvaltioiden puolesta. I am not in favour of the EU passing laws on behalf of Member States at all. Digitaalinen vallankumous huomioon ottaen toivon, että voimme säätää ajoissa asianmukaista lainsäädäntöä. I hope that, in the light of the digital revolution, we can pass proper legislation in due time.
 • sietää
  Kauanko toisinajattelijoiden pitää vielä sietää vainoa vakaumuksensa ja perimmäisten ihmisoikeuksien, vapauden ja oikeuden puolustamisen takia? I take note of the points raised and will pass them on so that we can digest them seriously. En voi sietää häntä.Mahani ei siedä tuota lääkettä.
 • syöttö
  Lasta tulee imettää tai ruokkia pullosta rauhallisesti mahdollisimman pystyasennossa ja röyhtäyttää usein syötön välissä ja jälkeen. (terveyskirjasto.fiSorvin syöttö ilmoitetaan millimetreinä kierrosta kohti.Sahan ja jyrsimen syöttö ilmoitetaan millimetreinä hammasta kohti.
 • tapahtua
  On vielä ällistyttävämpää, että neuvosto antoi sen tapahtua, sanoisinko ohimennen. And let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to. Suomessa voi tapahtua mitä vaan koska vaan.Jos se voi tapahtua, niin se myös tapahtuu.
 • tila
 • vaihtua
  (liikenne)valo vaihtuiProjektin vetäjä vaihtui kesken kaiken.
 • yritys
  Yritys kehottaa EU: a luovuttamaan raportin. The company is urging the EU to pass on the report. Niitä käytetään yleensä vain lyhyillä matkoilla, ja usein niitä käytetään usean vuoden ajan ennen kuin yritys siirtyy uudelle omistajalle. They generally only travel short distances and are often driven for many years until the company is passed on to the next owner. Sen jälkeen on kyseinen yritys, Volvo, tänään Ruotsin tiedotusvälineissä ilmoittanut, että raportin saa kernaasti luovuttaa Ruotsin hallitukselle. The company involved, Volvo, has since said in the Swedish press that they would like the report to be passed to the Swedish Government.

Definition of pass

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net