English-Finnish translations for pending

 • avoin
  Keskeinen lauseke tässä yhteydessä on "avoin oikeushenkilöllisyys Euroopan unionille". The key phrase here is 'pending legal personality for the Union'. Institutionaalinen uudistus on yhä avoin. Mutta parempi niin. Institutional reform is still pending, but it is better that it should be. Tietääkseni olette kyllä useaan kertaan luvanneet tämän parlamentille, mutta asia on vielä avoin. To my knowledge you have promised Parliament as much on several occasions, but the matter is still pending.
 • ratkaisematon
 • tulossa oleva
 • vireillä oleva
  Otsakkeen III osalta ongelmana on yhä vireillä oleva oikeudenkäynti. For Category III our problem is the court case which is still pending. Vireillä oleva täytäntöönpanoasetus onkin valmisteltava huolellisesti ja ottaen huomioon parlamentin näkemykset. The pending implementing regulation must be drafted carefully and take Parliament’s views on the matter into account. Häntä vastaan vireillä oleva asia perustuu tapaukseen, joka sattui vuoden 2004 alussa, jolloin hän ei vielä ollut Euroopan parlamentin jäsen. The case pending against her has its origins in an incident dating back to early 2004, when she was not yet a Member of the European Parliament.
 • aikana
  Haluaisin nähdä nykyisiä ehdotuksia tarkasteltavan huomattavasti enemmän ja viivytyksen aikana paljon laajemman prosessin. I would like to see a substantial revision of the current proposals and a delay pending a much more inclusive process. Viime vuosien aikana on työskennelty tämän järjestelmän ajantasalle saattamiseksi ja on laadittu uudistettu teksti, joka odottaa neuvoston hyväksyntää. Work has been carried out in recent years to update this system and an improved text is now pending approval by the Council. Mitä Euroopan komissio tulee tekemään turvatakseen sen, että kaikista tällä hetkellä vireillä olevista hakemuksista markkinoille saattamisen hyväksymiseksi voidaan päättää sovittuna aikana? How will the Commission ensure that a decision can be reached in good time on all pending applications for marketing approval?
 • [[vireillä]] [[oleva]]

Definition of pending

Examples

 • Pending the outcome of the investigation, the police officer is suspended from duty.
 • Pending the investigation, the police officer is suspended from duty.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net