English-Finnish translations for perform

 • esiintyä
  Hän esiintyi ensimmäistä kertaa vuonna 1995.Hän esiintyi poliisina.Tautia esiintyy pääasiassa vanhoilla miehillä.
 • tehdä
  Malta ei voi tehdä ihmeitä yksinään. Malta cannot perform miracles on its own. Euroopalta on puuttunut kyky vastata yhtenäisesti tai tehdä talousanalyysi. Europe has lacked the ability to give a unified response or to perform an economic analysis. Kehotamme ensimmäisenä vaiheena luomaan direktiivin velvollisuudesta tehdä selkoa sosiaalisten ja ympäristökysymysten alan saavutuksista. As a first step we are proposing a directive on mandatory social and environmental performance.
 • esittää
  Voiko komissio esittää parlamentille analyysin virastojen suorituskyvystä? Can the Commission show Parliament an analysis of the agencies' performance? Olen kuitenkin suorittanut oman tehtäväni, joka oli esittää näkemyksiä neuvoston ehdotukseen. I have performed my own duty of indicating the positions held on the Council's motion. Vielä vihoviimeinen näkökohta: minusta on hyvin tärkeää esittää tarkistus, jolla lentomaksut liitetään päästöjen tasoon. Just one final point: I believe that it is very important to introduce an amendment that will link airport charges to emission performance.
 • suorittaa
  Meillä on demokraattinen velvollisuus olla täällä ja suorittaa tehtävämme. We have a democratic duty to be here and perform our duties. Lisäpöytäkirjassa IAEA:lle annetaan laajemmat ja vahvemmat valtuudet suorittaa tarkastuksia. This Protocol provides the IAEA with enhanced and tougher powers to perform inspections. Erityisesti suhteessa "stressitesteihin", joita on tarkoitus suorittaa Euroopan ydinvoimalaitoksissa. Especially in relation to the 'stress tests' to be performed on nuclear plants in Europe.
 • toimittaa
  Äänemme voi vaikuttaa muutokseen ja toimittaa valvovan tehtävänsä. Se voi palkita ja rangaista. It can effect change and perform a monitoring function, and it can reward and punish. Pizza toimitetaan kotiovellenne.Jumalanpalveluksen toimitti pastori.

Definition of perform

 • To do something; to execute
 • To do in front of an audience, such as acting or music, often in order to entertain

Examples

 • The scientists performed several experiments
 • It took him only twenty minutes to perform the task
 • She will perform in the play
 • The magician performed badly – none of his tricks worked
 • The string quartet performed three pieces by Haydn

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net