English-Finnish translations for platform

 • asemalaituri
 • laituri
 • alusta
  On perustettava eurooppalainen alusta verkossa havaittujen rikosten ilmoittamista varten näiden rikosten keskitetyksi keräämiseksi, jotta Europol voi vertailla niitä. A platform for reporting offences detected online must be put in place to centralise cyber-offences so that they can be collated by Europol. Haluan lopuksi todeta, että Googlen kaltainen alusta, joka saattaa kaiken maksutta saataville, johtaa monopolin syntymiseen verkossa. My final point is that if you take a platform like Google, which makes everything freely available, this will result in a monopoly being created on the web. Makroaluestrategioiden tulisi myös antaa kehys unionin ja sen sisämarkkinoiden paremmalle toiminnalle sekä alusta yritysten verkostoitumiselle. The macro-regional strategies should also provide a framework for the better functioning of the Union and its internal market, as well as a platform for corporate networking.
 • esiintymislava
  Stadionkierueita järjestävien rock-bändien esiintymislavat ovat yhä mahtipontisempia.
 • esiintymislava puhujakoroke
 • lähtökohta
  Eurooppa-neuvoston 7. marraskuuta järjestetyssä ylimääräisessä kokouksessa laatimat suuntaviivat, joihin saatiin vaikuttimia kolmen toimielimemme yhteisestä työstä, olivat keskustelujen lähtökohta. The guidelines laid down by the extraordinary meeting of the European Council on 7 November, inspired by the joint work of our three institutions, served as a platform for the discussions. tutkimuksen lähtökohtanäistä lähtökohdista on vaikeata saavuttaa kompromissia
 • lava
  Nosta nuo laatikot lavalle niin lähdetään.Siemenet kylvettiin lavaan ja jäätiin odottamaan itämistä.Kesäisin käymme usein lavalla tanssimassa.
 • malli
  Onnistut, jos toimit mallin mukaan.Ottaisit hänestä mallia.Hän ei näytä lapsille hyvää mallia.
 • ohjelmap
  Olen tyytyväinen erityisesti komission aloitteeseen perustaa kliinistä tutkimusta koskeva ohjelma. I particularly welcome the Commission's initiative to set up a platform for clinical trials. Kansallisen yhtenäisyyden hallituksen ohjelma perustuu neuvotteluihin ja rauhanpyrkimyksiin, ja sitä ei neuvosto myönnä. The platform of unity government is a platform of negotiations and trying to reach peace, something the Council failed to acknowledge. Tässä direktiiviehdotuksessa vahvistetaan toiseksi mainontakieltoa koskeva ohjelma eikä täydellistä kieltoa, kuten olisimme toivoneet. Secondly, this draft directive establishes a platform for advertising bans, and not a complete ban as we would have wished.
 • periaateohjelma
  Ensi vuoden kesäkuussa pidettävän YK:n "Peking + 5" -erityisistunnon on korkea aika ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta Pekingin periaateohjelma pantaisiin täytäntöön. It is high time for the UN "Beijing plus five" special session in June next year to take concrete action to implement the Beijing platform.
 • platformi
 • pohjalevy
 • puheenvuoro
  Puheenvuoro pyydetään kokouksessa kättä nostamalla ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä.
 • puhujakoroke
  Määrä vastaa sitä, että koko istuntosali - jokainen istumapaikka, lehteri, tulkkien kopit ja puhujakoroke - täytettäisiin miehillä ja pyyhkäistäisiin olemattomiin. Fill this Chamber with men - every seat filled, and the galleries and the interpreters' booths, and the platform - and wipe it out.
 • sovellusalusta
 • tasanne

Definition of platform

 • A raised stage from which speeches are made and on which musical and other performances are made
 • A raised floor for any purpose, e.g. for workmen during construction, or formerly for military cannon
 • A kind of high shoe with an extra layer between the inner and outer soles
 • A set of components shared by several vehicle models
 • A particular type of operating system or environment such as a database or other specific software, and/or a particular type of computer or microprocessor, used to describe a particular environment for running other software, or for defining a specific software or hardware environment for discussion purposes
 • A flat expanse of rock, often the result of wave erosion
 • A political stance on a broad set of issues, which are called planks
 • A plan; a sketch; a model; a pattern
 • To furnish with or shape into a #Noun|platform
 • To place on, or as if on, a platform
 • To form a plan of; to model; to lay out
 • To include in a political platform
 • To publish or make visible; to provide a platform for (a topic etc
 • To open in a small number of theaters before a broader release in order to generate enthusiasm

Examples

 • This new talk show will give a platform to everyday men and women
 • That program runs on the X Window System platform

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net