English-Finnish translations for poisonous

  • myrkyllinen
    Itse asiassa ei riitä, että otetaan huomioon, kuinka myrkyllinen tai myrkytön torjunta-aine on. The fact is, it is not enough only to take account of how poisonous or non-poisonous a pesticide is. Kadmium on tunnetusti myrkyllinen raskasmetalli, joka häiritsee maan mikrobiologista elämää, vaikeuttaa siis kasvien kasvua. Cadmium is a notoriously poisonous heavy metal that disturbs microorganisms in the earth, making it difficult for plants to grow. Se on lisäksi erittäin myrkyllinen aine, joka vaikuttaa sen parissa työskenteleviin henkilöihin ja joka ei tuhoa pelkästään ei-toivottuja tuholaisia vaan kaikki maailman organismit. It is also a very poisonous substance which affects those who work with it and which does not only exterminate unwanted noxious insects but also all organisms in the earth.

Definition of poisonous

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net