English-Finnish translations for precious

 • kallisarvoinen
  Me kaikki ymmärrämme, kuinka kallisarvoinen asia terveys on, ja tiedämme, että biologinen elämämme on rajallinen. We all appreciate how precious our health is, and know that our biological life is limited. Olen sitä mieltä, että meidän on oltava selvillä siitä, että vesi on liian kallisarvoinen voimavara saastuttavien aineiden laskupaikaksi. I believe we must realise that water is too precious a resource to be used as a rubbish dump. Vesi on kallisarvoinen luonnonvara ja olemassa yleistä hyvää varten, ei yksittäisten tahojen valvontaa tai voitontavoittelua varten. It is a precious resource and it is there for the good of the public, not for individual control or profit.
 • arvokas
  Vedestä on niukkuutta, ja vesi on arvokas luonnonvara. Water is a scarce and precious natural resource. Näin hukattiin yhden vuoden arvokas työ. That is how a year of precious work has been wasted. On muistettava, että jokainen elämä on arvokas ja ainutkertainen. We have to remember that every life is precious and unique.

Definition of precious

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net