English-Finnish translations for preclude

  • estää
    Tämä estää energian käytön poliittisen aseena, esimerkin mainitakseni. This also precludes using energy as a political weapon, for example. Yleisten sääntöjen hyväksymisellä ei tulisi estää erityissääntöjen mahdollisuutta. Nor should the adoption of general rules preclude the possibility of specific rules. Tämä on aina ollut kahdenvälinen asia, mutta sen ei pidä millään tavalla estää Kroatiaa liittymästä unioniin. This was always a bilateral issue but should in no way preclude Croatia from joining our Union.
  • poissulkea
  • sulkea pois
    Tämän pitäisi sulkea pois sen, että kyseisessä valtiossa tiettyjä syrjäisiä tai eristyneitä alueita tarkastellaan tarkemmin. This should preclude that in addition, within that country, certain remote or isolated areas are given additional considerations. On tärkeää korostaa, että itäinen kumppanuus ei sinänsä saa sulkea pois mahdollisuutta, että jokin noista maista voisi jonakin päivänä liittyä Euroopan unioniin täysjäsenenä. It is important to emphasise that the Eastern Partnership should not by itself preclude the possibility that some of those countries should one day join the EU as full members.

Definition of preclude

  • Remove the possibility of; ; prevent or exclude; to make

Examples

  • It has been raining for days, but that doesn’t preclude the possibility that the skies will clear by this afternoon!

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net