English-Finnish translations for prescribe

 • määrätä
  On selvää, että komissio ei voi määrätä erityisistä liiketoimintamalleista. Obviously, the Commission cannot prescribe specific business models. Meidän täytyy tiedottaa ja vakuuttaa pikemminkin kuin määrätä ja kieltää. We must inform and we must convince, rather than prescribe and prohibit. En kuitenkaan usko, että on Brysselin asia määrätä sosiaalisia tariffeja. However, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs.
 • kirjoittaa resepti
 • säätää
  Sijoituspalveludirektiivissä ei pitäisi säätää tietystä markkinarakenteesta. The ISD should not prescribe a particular market structure. Voimme yrittää sitä ja voimme säätää lakeja muille täältä norsunluutornistamme Strasbourgista. We can try and prescribe laws for others from our ivory towers here in Strasbourg. Mutta meidän ei kuitenkaan ole syytä vielä säätää rajoja varisten aiheuttamalle melulle. There is no reason for us yet, however, to prescribe limits for the noise made by crows.

Definition of prescribe

 • To order for use by a particular patient (under licensed authority
 • To specify by writing as a required procedure or ritual; to lay down authoritatively as a guide, direction, or rule of action

Examples

 • The doctor prescribed aspirin.
 • The property meets the criteria prescribed by the regulations.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net