English-Finnish translations for purpose

 • tarkoitus
  Tämä on sopimuksemme tarkoitus! That is the purpose of this Treaty! Tämä on tarkistukseni tarkoitus. That is the purpose of my amendment. Onko tämä euroalueen tarkoitus? Is this the purpose of the euro area?
 • päämäärä
  Se on päämäärä, joka yhdistää meidät. It is that purpose that unites us. Todellinen päämäärä on keskitetty valvonta. The real purpose is centralised control. Yhteenkuuluvuuspolitiikan on nyt ja tulevaisuudessa oltava unionin keskeinen päämäärä. Cohesion policy is and must remain central to the purpose of the Union.
 • aikoa
 • käyttötarkoitus
  Näin ostetuilla hedelmillä on hyödyllinen käyttötarkoitus. This gives the bought fruit a useful purpose. Tietojen käyttötarkoitus säilyy samana. The purpose for which data will be used remains the same. Sen käyttötarkoitus tulee selvästi rajata ja sääntöjen on oltava selkeät. Its purpose would have to be clearly defined and the rules made clear.
 • kohde
  Jokainen tässä istuntosalissa tietää, ettei terroristiliike laske aseitaan neuvottelematta eikä etenkään, jos sen vastarinnan kohde on edelleen olemassa. No one in this Chamber is unaware of the fact that a terrorist movement does not lay down its weapons without negotiating and especially not if the purpose of its resistance continues to be a factor. Arvostelun kohteena oleva teos kuuluu jonkinlaiseen oman alansa klassikkojen kaanoniin.
 • tarkoitusperä
  Tämän vuoksi meidän on varmistettava oikeasuhteisuus ja tarkoitusperä. Firstly, then, we need to ensure proportionality and purpose. Toisin sanoen komission ehdotuksessaan esittämä tarkoitusperä on selvästi pätemätön ja perusteeton, ja kuitenkin neuvosto työskentelee sen pohjalta. In other words, the purpose stated in the Commission proposal is demonstrably invalid and unfounded, and yet that is the basis on which the Council is working.

Definition of purpose

Examples

 • The purpose of turning off the lights overnight is to save energy.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net