English-Finnish translations for put

 • asettaa
  Haluan asettaa asiat oikeaan asiayhteyteen. Let me put things into perspective. Nyt on aika asettaa turvallisuus ennen kaikkea muuta. It is time to put ferry safety first. Se asettaa minut mahdottomaan tilanteeseen. This puts me in an impossible situation.
 • panna
  Tältä osin haluamme panna Euroopan yhdessä alulle. We too want to help put Europe on its feet. Nyt teidän on alettava panna sitä täytäntöön. Now you need to start putting it into practice. Tästä huolimatta parlamentti haluaa panna lisää rahaa EU:n kirstuun. But still, Parliament wants to put more money into the EU coffers.
 • esittää
  Pyydän saada esittää asian teille. Could I put that point to you? Haluan esittää tämän kysymyksen. I would like to put that question. Sen tiedän, että hän pyysi mahdollisuutta esittää lisäkysymys. I know that he asked to put a question.
 • ilmaista
  Paremmin ei asiaa voisi ilmaista. I could not have put it better myself. Niin voisimme ilmaista asian kotoisasti. This is how we would put it informally. Haluaisin ilmaista asian tyylilleni sopivalla tavalla hieman nasevammin. I will put it in my own way a little more bluntly.
 • käyttää put-optio
 • laittaa
  On aika laittaa parlamenttimme asiat järjestykseen. It is time we put our house in order. Mille listalle aiomme laittaa sen? On what list are we going to put that? On aika laittaa oman parlamenttimme asiat järjestykseen. It is time we put our own House in order.
 • sijoittaa
  Haluaisin sijoittaa asian poliittiseen asiayhteyteen. I would like to put that in a political context. Minkään valtion ei tarvitse sijoittaa siihen euroakaan lisää. No State should have to put in another additional euro. Minusta sen olisi pitänyt sijoittaa aikaisemmin enemmän rahaa tutkimukseen. I felt they should have put more money into research sooner.
 • syyllistää
  Minä harmittelen sitä, että jos ihmisiä aletaan täällä syyllistää heidän tunteistaan tai fobioistaan, siitä vain tulee yksi uusi syrjinnän ja manipuloinnin muoto. I am worried that if we start putting people on trial here for their feelings or phobias, it will only result in one new form of discrimination and manipulation.
 • työntää
  Haluan tuoda esille, että tämän mietinnön seurauksena jäsenvaltiot eivät voi enää työntää päätään pensaaseen tässä kysymyksessä. I want to say that, with this report, the Member States can no longer put their heads in the sand where this issue is concerned. Tämä on suuri ongelma, jota emme saa työntää syrjään myöntämällä välittömästi lupa viljellä ja pitää kaupan muuntogeenisiä organismeja, kuten komissio vaatii. This is a major problem, and one that we must not put to one side by giving immediate authorisation to cultivate and market GMOs, as called for by the Commission. – Arvoisa puhemies, vaikka iloitsemme yhdessä uusien jäsenvaltioiden kanssa ja toivotamme ne tervetulleiksi, emme valitettavasti voi kuitenkaan työntää kansainvälistä tilannetta pois mielestämme. – Mr President, while we are now rejoicing and welcoming new Member States to the European Union, we cannot, unfortunately, put the international situation out of our minds.
 • työntö
  Työntö on toinen kahdesta painonnostokilpailun osasta.

Definition of put

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net