English-Finnish translations for quit

 • luopuaMaat, joissa on tiukat ympäristönormit, eivät luonnollisestikaan halua luopua omista ekomerkeistään ottaakseen käyttöön heikomman merkin. Quite naturally, countries with high environmental standards do not want to give up their eco-labels simply to introduce a weaker one. Lisäksi parlamentti tekee mietinnössä selväksi, ettei taloudellisesta solidaarisuudesta saa luopua eikä sitä saa kuihduttaa tyhjäksi kuoreksi. In this report, moreover, this House makes it quite clear that systems of financial solidarity must be neither abandoned nor reduced to empty shells. Siinä tapauksessa EU:n pitäisi luopua passiivisen välittäjän roolistaan, kuten on tapahtunut varsin usein ennenkin, ja ottaa omien etujensa ja Ukrainan etujen puolustajan rooli. In that case the EU should abandon its role of passive arbitrator, as has happened quite often before, and take on the role of defender of its own interests and those of Ukraine.
 • erota
 • jättääOlen myös samaa mieltä siitä, että oli aivan oikein jättää tämä asia työmarkkinaosapuolille. I also share the view that it was quite right to leave this issue to the social partners. Niistä paistaa myös sosiaalinen välinpitämättömyys, mikä ilmenee selvästi ehdotuksessa jättää pienviljelijät tukien ulkopuolelle. There is also a lack of social sensitivity, which is quite clear in the proposal to exclude small farmers. Haluamme mitä suuremmassa määrin jättää näiden alueiden vastuun niille, joille se lain puolesta kuuluu. We are quite happy to leave the responsibility for these areas to those who are legally entrusted with them.
 • keskeyttääPyydän komissiota vaatimaan hyvin selvästi, että Venäjä keskeyttää kaikki tällaiset toimet ja lopettaa niiden käytön. I would call on the Commission to demand quite plainly that Russia ceases all such practices and puts a stop to them. Anteeksi, että keskeytin puheenne.Mika Salo keskeytti kilpailun 44. kierroksella.
 • lähteäVarsin usein he maksavat tämän hinnan rikollisliigoille, jotka odottavat voidakseen käyttää hyväkseen näiden ihmisten perusteltuja syitä lähteä. Quite often it is a price paid to criminal gangs, there to exploit the motivation of these people. Jos turvatoimet otetaan käyttöön, jos luottamus palaa, kulutus voi lähteä jyrkkäänkin nousuun. If the safety measures are put in place, if confidence can return, then the consumption can rise again quite dramatically. Tällaista tilannetta ei ehkä ole vielä muissa maissa, mutta ainakin tässä parlamentissa voimme lähteä liikkeelle yksimielisestä näkemyksestä tässä kysymyksessä. The situation may not quite exist in other countries yet, but at least we can begin in this Parliament with a consensus on that point.
 • lakataSade lakkasi.Moottori lakkasi pyörimästä.Lakkaa tuijottamasta!
 • lopettaaEpäonnistumista pyrkimyksissä lopettaa tämänkaltainen toiminta ei voida mitenkään puolustaa. And failure to discourage this is quite simply inexcusable. Toivon, että voimme lopettaa puheen tästä mielestäni melko naurettavasta asiasta. I hope we can put an end to this matter which is quite ridiculous. Pyydän komissiota vaatimaan hyvin selvästi, että Venäjä keskeyttää kaikki tällaiset toimet ja lopettaa niiden käytön. I would call on the Commission to demand quite plainly that Russia ceases all such practices and puts a stop to them.
 • luovuttaaHankkeet on jaoteltu avustusvaiheisiin, joissa on määritelty erikseen, mitkä operaatiot voidaan mahdollisesti luovuttaa muiden avunantajien vastuulle, ja tässä kaikessa on onnistuttu varsin hyvin. Projects are earmarked with aid phases identifying those operations which can possibly be handed over to development donors, and this whole effort has been quite successful. Reuters: Venäjän odotetaan luovuttavan viime vuonna haltuun ottamansa Ukrainan laivaston alukset (yle.fi
 • ottaa lopputili
 • poistuaJossain vaiheessa kansainvälinen yhteisö kertoo teille, milloin pitää poistua - ehkä ei kuitenkaan aivan vielä. The international community at some point will tell you where to get off - perhaps not just quite yet. Valko-Venäjän viranomaiset ovat nyt määränneet, että herra Novikovin toimitilat on luovutettava hänelle takaisin ja toimistoa hallussaan pitäville on annettu kehotus poistua. The Belarussian authorities have now issued a ruling that Mr Novikov's premises should be returned to him and a notice to quit has been served on those currently occupying the office. Poistua kotoaan, bussista, junasta, maasta

Definition of quit

Examples

 • After having to work overtime without being paid, I quit my job
 • John is planning to quit smoking

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net