English-Finnish translations for quote

 • siteerata
  Silti Eurooppa-neuvostoa voi siteerata. We may, nonetheless, quote the European Council. Haluan vain siteerata kolmea lyhyttä kappaletta. I would just like to quote three short paragraphs. Tähän liittyen haluan siteerata kahta merkittävää oppinutta. In this regard, I should like to quote two great scholars.
 • lainata
  Myös tiedonantoa voidaan lainata. One can quote from the communication. Haluaisin lainata kahta kohtaa. I should like to quote from two recitals. Haluaisin lainata yhtä näistä mietinnöistä. Allow me to quote from one of these reports.
 • lainaus
  Tämä on suora lainaus 2 kohdasta. That is a direct quote from paragraph 2. Se on lainaus Saksan keskuspankilta. That is a quote from the German Bundesbank. Nähdäkseni tämä pitkähkö lainaus kuvaa hyvin tätä surullista tarinaa. I believe that lengthy quote sums up a sad story very well.
 • lainausmerkki
 • noteerata
 • noteeraus
 • sitaattin
  Mielestäni tämä sitaatti ilmaisee sanelevaa asennetta. I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking. Sitaatti kirjoitetaan lainausmerkkeihin.
 • tarjota
  Olemme samaa mieltä Brokin kanssa siitä, että laajentuminen voi tarjota ?mahdollisuuden unionin lujittamiseen ja kehittämiseen ja entistä tiiviimpään Euroopan valtioiden ja kansojen liittoon?. We agree with Mr Brok that enlargement can help to build, I quote, 'an ever-closer union among the states and peoples of Europe'.
 • tarjous
  Teen hänelle tarjouksen, josta hän ei voi kieltäytyä.Kahvi on tänään tarjouksessa.
 • lainata, siteerata
 • tehdä tarjous

Definition of quote

 • A quotation, statement attributed to someone else
 • A summary of work to be done with a set price
 • A price set for a financial security or commodity
 • To repeat someone’s exact words
 • To name the current price, notably of a financial security
 • To observe, to take account of

Examples

 • After going over the hefty quotes, the board decided it was cheaper to have the project executed by its own staff.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net