English-Finnish translations for reasonable

 • kohtuullinenViiden prosentin talousarviolisäys on kohtuullinen. The 5% budget increase is reasonable. Komission toimintatapa on kohtuullinen. The Commission's approach is reasonable. Ehdotus on järkevä ja kohtuullinen. The proposal is reasonable and realistic.
 • järkeväTämä vaatimus on toki järkevä! Surely this is a reasonable demand? Ratkaisu on mielestäni järkevä.This solution seems to be reasonable. Parlamentti tietää, että minä olen järkevä mies. Parliament knows I am a reasonable man.
 • kunnollinenSiksi on oleellista, että kolumbialaisille maanviljelijöille tarjotaan kunnollinen vaihtoehto huumeiden tuottamiselle. That is why it is essential for farmers in Columbia to be offered a reasonable alternative to producing drugs. Päästöarvot, joita ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta nyt ehdottaa, ovat kunnollinen kompromissi. The emission values currently proposed by the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection are a reasonable compromise. . (FR) Puolustamme tietenkin tekijöiden, taiteilijoiden, säveltäjien, tulkkien, kirjailijoiden, toimittajien jne. oikeutta ansaita kunnollinen elanto työstään. We obviously support the right of authors, artists, composers, performers, writers and journalists, etc., to make a reasonable living from their work.
 • järkeenkäypäHenkilökohtaisesti voin vain todeta, että mielestäni kysymyksenne takana oleva ajatus on ehdottoman järkeenkäypä, ja meidän pitäisi mielestäni yrittää etsiä keino asioiden liittämiseksi yhteen. On a personal basis I can only say that I find the idea behind your question absolutely reasonable, and I think we should try to find a way to bring that together.
 • joltinenkin
 • kelpoHe ovat kelpo väkeä.Yritys teki kelpo tuloksen.Hän sai kelpo selkäsaunan.
 • kunnonHän on kunnon mies.He olivat kunnon sotilaita.Ota kunnon annos kerralla!
 • mielekäsmielekäs mittaustarkkuus
 • sopivaKomission olisi aika kerätä rohkeutensa ja määritellä kaikille jäsenvaltioille järkevä ja sopiva huumaavien aineiden käytön vastainen politiikka. It is time that the Commission had the courage to define a reasonable and appropriate policy for fighting addiction in all Member States. Mielestäni jäsenvaltioilla olisi tässä yhteydessä myös sopiva tilaisuus arvioida alkuperämaahan perustuvan arvonlisäveron maksujärjestelmän soveltamista. I think this would also be a reasonable occasion for the Member States to review the application of a value-added tax payment scheme based on place of origin. Pascal on sopiva ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi.
 • viisasKristillisdemokraattisilla jäsenillä on vielä aikaa palauttaa tasapaino huomisessa äänestyksessä, ja olen varma, että kollega Morillon, joka on viisas mies, käyttää kaiken taivutteluvaltansa.There is still time for the Christian-Democrat Members to recover, tomorrow, at the vote, and I am sure that Mr Morillon, who is a reasonable man, will use all his powers of persuasion. Viisas ihminen on omasta mielestään viisas tai nero, mutta muiden mielestä hullu tai taiteilija.

Definition of reasonable

Examples

 • a reasonable demand, amount, or price
 • $20 a bottle is very reasonable for a good wine at a restaurant.
 • Say, would you happen to know a good place for lunch in the downtown area? ... The Radisson ... Oh yah? ... Is it reasonable? - Marge Gunderson in Fargo (1996
 • The builders did a reasonable job, given the short notice.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net