English-Finnish translations for refund

 • hyvitys
  Matkustajien olisi ainakin saatava täysi hyvitys, ellei tosiasiallista korvausta, lentoasemamaksuista lennon peruuntuessa. At the very least they should get full credit, if not an actual refund of any airport charges on a cancelled flight. Tämän direktiivin keinot - korjaus, vaihto, hinnan alennus, hyvitys - on helppo ymmärtää. The remedies in the directive - repair, replacement, reduction in price, refund - are easy to understand.
 • palautus
  järjestelmän palautusavainten palautusvuokrapolkupyörän palautus
 • hyvittää
  Tullimaksujen tasoa, jonka Korea voi hyvittää tullinpalautusten perusteella, lasketaan asteittain. The level of duties that Korea can refund under the duty drawback are gradually being reduced. ~ rikkomansa tuote~ vääryys
 • maksaa takaisin
  Johtajien on valittava unionin talousarviosta maksettava tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin, joko poikkeuksellisena tukena tai tulevista unionin talousarvioista rahoitettavana. The leaders must opt for a non-refundable grant from the Union's budget, either on an extraordinary basis, or financed by future Union budgets. Jotta tämä olisi mahdollista, on tärkeää antaa Haitille apua, jota ei tarvitse maksaa takaisin, mutta myös varmistaa, että maalle ja sen yhteiskunnalle annetaan mahdollisuus uuteen alkuun. For this to be possible, it is essential not only to give Haiti non-refundable aid, but also to make sure that the country and its society are given a fresh start.
 • maksupalautus
 • palautt
 • takaisinmaksu

Definition of refund

 • To return to ; to reimburse
 • To supply again with funds
 • To pour back
 • An amount of money returned

Examples

 • If you find this computer for sale anywhere at a lower price, well refund you the difference.
 • to refund a railroad loan
 • If the camera is faulty, you can return it to the store where you bought it for a full refund.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net