English-Finnish translations for remarkable

 • huomattava
  Tässä on todellakin huomattava esimerkki puhtaaksi pesemisestä – raha-alan termejä käyttääkseni. This is surely – to put it in money terms – a remarkable example of laundering. Se on todellakin huomattava saavutus ja sopiva lähihistorian huonoa hallintoa koskevaksi tutkimukseksi. It is a truly remarkable achievement and a case study of mismanagement in recent history. Ero Kiinaan, joka kärsi viime viikolla traagisesta voimakkaasta maanjäristyksestä, on huomattava. The contrast with China, tragically struck by a violent earthquake last week, is remarkable.
 • huomionarvoinen
  Se oli huomionarvoinen puhe, ja toivon, että myös jäsen Gollnisch, joka ei ole enää seurassamme, sai kuulla sen. It was a remarkable speech and I hope that Mr Gollnisch, who is no longer able to be with us, was able to hear that speech as well. Se on huomionarvoinen seikka, koska EU:n sisäisessä politiikassa puhutaan aina kiintiöiden yhteydessä todellisuudessa pyydetyistä kaloista eikä alusten kapasiteetista. This is remarkable because, in the EU's internal policy, we always talk about actual catch quotas and not about the capacity of the ships. Tämä on todella huomionarvoinen ja edellisiä versioita paljon parempi asiakirja, joka tarjoaa vankan perustan kaikenlaisille EU:n tulevaa yhteenkuuluvuutta koskeville pohdinnoille. This is a truly remarkable document, much better than the previous versions, and it constitutes a firm basis for all manner of reflections on the future of cohesion within Europe.
 • merkittävä
  Muutos on todellakin merkittävä. The turnaround is truly remarkable. Jäsen Rothley on merkittävä sosiaalidemokraatti. Mr Rothley is a remarkable kind of Social Democrat. Viime kuussa pidetty kansanäänestys oli monin tavoin merkittävä. Last month’s referendum was remarkable in many ways.
 • aika
  Siksi on aika merkillistä, ettei Cederschiöldin mietinnössä sanallakaan mainita Interpolia. It is therefore quite remarkable that the Cederschiöld report does not say a single word about Interpol. Samalla minun on todettava, että on kummallista ja aika turhauttavaa, että neuvoston tekemän päätöksen jälkeen kesti kuusi vuotta, ennen kuin komissio esitti toimintaohjelmansa. At the same time, I have to state that it is remarkable and quite frustrating that it took six years from the Council's making its decision to the Commission's presenting its programme of action. Olet sinä aika tekijä.
 • huomion arvoinen

Definition of remarkable

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net